21. juuni 1999 kell 22:00

Internetireklaam viib kodulehele

Internetireklaamiga saab tootja/turustaja hoida firma koduleheküljel suurt külastatavust. Selles peitub veebireklaami suurim potentsiaal, külastaja-tarbijaga ehitatakse interaktiivne kliendisuhe, nn one-to-one marketing.

Veebireklaami nimetatakse ka turundussüsteemiks reaalajas, mis hoiab oluliselt kokku nii tootja/turustaja kui ka tarbija aega.

Veebireklaam suurendab kaubamärgi tuntust ning parandab selle imagot nagu traditsiooniline meediagi, aga netireklaami suurem väärtus on selles, et see lubab oma lühiajalisuse tõttu suuremat (kaubamärgi imago peajoonest veidi hälbivatki) kreatiivsust. Mis omakorda peaks peajoone reklaamide usutavusele kaasa aitama.

Loomulikult saab veebireklaamiga tutvustada uudistooteid, korraldada tarbijamänge, kus külastaja, näiteks vastates küsimustele, osaleb auhindade loosimises.

Veebireklaami tugevateks külgedeks Eestis on kanali suhteline uudsus ja sellest johtuv külastajate suurem huvi ja aktiivsus Interneti tarbijamängudes/loosimistes. Veebireklaamiga jõuab traditsioonilise meedia poolt järjest raskemini tabatava sihtgrupini -- suurema ostujõuga tarbijateni. Internet ahvatleb vastama ka neid inimesi, kes kaupluse tasandil tarbijamängus kunagi ei osaleks. Näiteks Kalevi Jeti internetireklaami ankeedile vastajatest olid üle 50% mehed, ligi 80% 20--40aastased ja 70% töölkäivad inimesed. Arvuti taga istudes on vastamine märksa lihtsam kui paberist kupongi täitmine ja postitamine.

Veebireklaami pluss on see, et reklaami märkamiseks on loodud sobiv keskkond, külastaja on keskendunud konkreetsele leheküljele ja muid segajaid on vähe. Oluline on ka info kogumise võimalus tarbijate kohta, et moodustada andmebaase, mille abil suunata edaspidist reklaami. Üks veebireklaami eeliseid on veel kampaania statistikale pidev ja kiire juurdepääs reaalajas.

Seniste kogemuste põhjal tundub, et optimaalne aeg internetireklaami kampaaniaks on üks nädal. Pikema aja puhul hakkab vastajate hulk märgatavalt langema.

Autor: Merit Karise

Hetkel kuum