Tartu bussifirma müük tunnistati seaduslikuks

Halduskohus leidis, et Maibeni pakkumus oli vastuolus Tartu linnavara eeskirjadega ja enampakkumise tingimustega. Maibeni pakkumusest nähtub, et see on tehtud teatud äramuutvatel tingimustel, mille ilmnemisel oli võimalik nende pakkumust käsitleda mitte jõus olevana, on kirjas halduskohtu otsuses.

Kohus lähtus otsust tehes Tarbuse enampakkumise tingimustest, mis ei näinud ette pakkuja õigust siduda pakkumuse jõusolek Tarbuse 1998. majandusaasta aruande õigsusega ning viia Tarbuses läbi täiendav audit enne ostu-müügilepingu sõlmimist.

Maibeni esindaja, vandeadvokaadi Kalev Bachmanni sõnul on halduskohus lugenud nende pakkumusest välja seda, mida seal tegelikult ei ole. Maibeni pakkumus ei olnud tingimuslik, rõhutas Bachmann.

«See oli pakkuja õiguste lahtikirjutamine,» seletas Bachmann. «Pakkuja kirjutas, et teen pakkumuse ja tahan aktsiad osta ning eeldan, et see, mida te müüte, vastab tegelikkusele.»

Bachmanni kinnitusel soovivad Maibeni põhiosanikud, ASi Alexela juhid Urmas Past ja Juhan Kolk jätkata kohtuvaidlust Tartu ringkonnakohtus. Tartu linnavalitsus kinnitas 20. mail Tarbuse linnale kuuluvate 99,5 protsendi aktsiate enampakkumise võitjaks Aivo Pärnale kuuluva firma Favora Transport. Favora Transpordi pakkumuse suurus oli 2 miljonit krooni. Linnavalitsus praakis suurima, 3 miljoni krooni suuruse pakkumuse teinud Maibeni välja põhjendusel, et see ei vastanud erastamistingimustele.

Tartu halduskohtus peatas küll 27. mail linnavalitsuse korralduse täitmise erastamiskonkursi tulemuste osas, kuid peatamist ei saanud ellu viia, sest linnavalitsus oli kolm päeva varem sõlminud Favora Transpordiga Tarbuse aktsiate ostu-müügilepingu.

Hetkel kuum