27. juuni 1999 kell 22:00

Rendipinda tuleb aktiivselt pakkuda

Rendileandjal (või tema esindajal) on rentniku leidmisel kaks põhilist ülesannet: korraldada info jõudmine iga potentsiaalse rendihuviliseni ja huvi tekkimisel tulemusrikaste läbirääkimiste läbiviimine.

Kinnisvaramaaklerite kasutamine rendiklientide leidmisel parandab hoone omaniku võimalusi tunduvalt. Väljakujunenud tasu sellise teenuse eest on tavaliselt ühe kuu rent. Vali üks, suuremahulise kinnisvara puhul maksimaalselt kaks vahendustegevust korraldavat kinnisvarabürood. Info kõigis võimalikes vahendusfirmades tavaliselt kasu ei too, pigem vastupidi. Paljude vahendajate korral kipub info operatiivne vahetamine pidurduma, mis viib selleni, et võimalikud huvilised saavad eri kohtadest vasturääkivat teavet. See võib põhjustada huvi languse.

Kasuta rendipinna pakkumisel nippe, mis rõhutavad sinu objekti eeliseid. Maakleritelt saadava info põhjal on võimalik kaardistada (st kõikide oluliste tingimuste fikseerimist) lähemad konkurentpinnad. Võrreldes saadud andmeid oma kinnisvara kohta käivaga, tõusevad puuduste kõrval esile ka eelised konkurentide ees. Puudusi peaks siluma, nende mõju potsentsiaalsele rentnikule vähendama või kaotama. Eelised tuleb esile tõsta. Nendeks võivad olla näiteks väikesed küttekulud, hästi toimiv kinnisvarahaldus jms.

Iga tühjalt seisev pind toob mõõdetavat kahju. Rendileandja ees seisab tihti suhteliselt raske otsus -- kas leppida täna väiksemat renti maksva kliendiga või oodata suurema renditasu lootuses edasi.

Tegelikult on see üheks olulisemaks rendikorralduse küsimuseks. Näiteks neli kuud kõrgema rendi ootuses tühjalt seisnud pind oleks olnud kasulikum kohe kolmandiku võrra madalama hinnaga ära anda. Kuigi aja kulgu pöörata pole võimalik, näitab see kuivõrd oluline on rendileandmisega tegelemise algfaasis kõik võimalikud olukorrad läbi mängida. Oluline on iga tühjale pinnale tehtud pakkumine, isegi kui see nõutud renditaset ei saavuta, tõsiselt läbi analüüsida.

Autor: Ville Jehe

Hetkel kuum