29. juuni 1999 kell 22:00

Valitsus jõudis tollide suhtes kokkuleppele

Valitsus kinnitas põllumajandusministeeriumi koostatud tollitariifide sätestamise alused teisipäeval esimesel lugemisel. Tollitariifiseaduse muutmise seaduse eelnõu loob seletuskirja kohaselt üldise raamistiku tollitariifide rakendamiseks. Eelnõu sätestab tollimaksuga maksustatavate kaupade nimekirja ja rakendatavate tollimäärade kehtestamise korra. Eelnõu kohaselt on tollide kehtestamine ja tühistamine valitsuse ettepanekul riigikogu pädevuses.

Tollimaksude rakendamine peab seletuskirja järgi olema kooskõlas siseriikliku ja rahvusvahelise õigusega. Seoses eelseisva Euroopa Liiduga liitumisega peab Eesti oma tollitariifistruktuuri viima euronormidega vastavusse, et mitte üleöö tollikorraldust muuta, seisab eelnõu seletuskirjas.

Esmalt tuleb eelnõu järgi tollid kehtestada kolmandate riikide kaupadele, et tolliamet saaks hakata harjutama ELi keerulisele tollikorraldusele üleminekut.

Seejärel asub valitsus ELiga eksporditugede kaotamise asjus läbi rääkima.

Põllumajandusminister Ivari Padar on avaldanud arvamust, et Eesti vajab põllumajanduse olukorra parandamiseks tolle, kuid mitte riigikogu EME fraktsiooni pakutud viisil.

Viimati lubas valitsus rakendada tollide asemel teisi tururegulatsiooni vahendeid, kuid ei välistanud mõõdukal viisil tollide kehtestamist ELi astumisel.

Autor: BNS

Hetkel kuum