4. juuli 1999 kell 22:00

Väärtus juhtkonna töövahendina

Turundusmeeskonna töö efektiivsust saab hinnata margitoote rahalise väärtuse mõõtmisega. Maailmas on see teema aktuaalne olnud viimased kümme aastat.

Peamised põhjused ja argumendid, miks rahalist väärtust mõõdetakse, on:

- turundusega seotud kulutuste efektiivsuse hindamine -- kasutatakse turundusmeeskonna töö efektiivsuse hindamiskriteeriumina, sest mõõtmisel arvestatakse kõiki margitootesse tehtud finantsinvesteeringuid ja mõõdetakse saavutatud tulemust (reklaam, jaotussüsteem, müügiedendus jne). Nimetatud roll on olulisim nendes riikides, kus rahalise väärtuse bilanssi kandmine pole veel seadustega lubatud.

- firma või margi väärtustamine ostusituatsioonis -- kuigi uus omanik saab ostu sooritamisel objektiivse osana endale kaasa vaid registreeritud kaubamärgi, sisaldub hinnas üldjuhul margitootega kaasnev, tarbija teadvuses eksisteeriv osa.

- firma tegeliku väärtuse hindamine -- mitmete ettevõtete puhul on nende valduses olevatel markidel isegi suurem väärtus kui materiaalsel varal. Seega annab markide rahalise väärtuse kajastamine bilansis adekvaatsema pildi firma tegelikust finantsolukorrast. Bilanssi kandmise eesmärgiks on margitoodete väärtuse arvestamine eraldiseisvana goodwill- 'ist.

Praegu on Inglismaal ja USAs võimalik bilanssi kanda vaid firmasse ostetud margitooteid, vaidlused firmasiseselt arendatud markide kajastamise osas esialgu veel käivad.

Autor: Ülle Pärnoja

Hetkel kuum