22 juuli 1999

AS Eesti Shell plaanib sajandi lõpuks ehitada Eesti kõikidesse suurematesse linnadesse ja tihedama liiklusega teede äärde orienteeruvalt 15 bensiinijaama, esimene neist peaks kerkima Pärnusse. Hollandis asuv rahvusvaheline kompanii Royal Dutch Shell on viiendat aastat järjest ajakirja Forbes hinnangul maailma võimsaim kompanii, olles käibelt seitsmendal, kasumilt esi- ja turuväärtuse poolest kolmandal kohal.

Eesti riik peaks teedeehitajaile maksma riigieelarvest teedeehituseks eraldatud 300 miljoni krooni asemel 1,2 miljardit krooni, hindavad praegust olukorda maanteede ameti arenguprogrammi koostajad. Sellise summaga saaks ameti tehnikakonsultandi Raimo Undi sõnul tagada hädavajaliku teede juurdeehituse ja hoolduse, praeguse eelarve juures langus siiski jätkub.

Valitsus on alates Eesti taasiseseisvumisest sõlminud 13 välislaenude saamise lepingut kokku 183,7 miljoni USA dollari väärtuses. Rahandusministeeriumi prognooside kohaselt peaks eelseisva kolme aasta jooksul meie välisvõlg kasvama ligikaudu 300 miljoni dollarini.

Tänavuse teise riikliku lisaeelarve suuruseks kujuneb ligi 400 miljonit krooni. Suurt raha on lubatud eelkõige põllumeestele, finantseeritakse veel eluaseme-, toimetuleku- ja lastetoetusi. Raha püütakse eraldada ka riigireservi moodustamiseks.

Hetkel kuum