12. august 1999 kell 22:00

Narvas kehtivad veidrad uued maksud

6. augusti Äripäevas ilmunud artiklis «Narva linnavalitsus maksustas piiriületuse», väidab siseministeeriumi asekantsler Tiit Sepp, et «Narva linnavalitsus tegutseb piiriületajatelt raha korjates õiguspäraselt, sest omavalitsusel on õigus kehtestada kohalikke makse».

Piiriületajatelt raha kogumist ei saa küll pidada kohalikuks maksuks, mida omavalitsusel oleks õigus kehtestada. Esiteks olgu öeldud, et kohalike maksude seaduse § 4 lg 2 järgi ei tohi kohalik maks takistada inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumist. Antud juhul piiravad Narvas kogutavad summad ilmselgelt inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumist üle piiri.

Teiseks on kohalike maksude kehtestamine väga täpselt piiritletud kohalike maksude seadusega ning valla- või linnavolikogu ei saa välja mõelda uusi, seaduses sätestamata makse. Pealegi ei anna seadused võimalust, et maksu saaks koguda äriühingu kaudu või et tasutud maksu suurus annaks maksumaksjale teatud privileege.

Eesti seadused ei sätesta hetkel mitte ühtegi maksu, mida linn või vald võiks koguda linna või valda sissesõidu või teatud alalt läbisõitmise eest. Meenutagem seda, kuidas eelmisel aastal riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tühistas tasulise sissesõidu Tallinna vanalinna, sest Tallinna linnavolikogul puudus õigus kehtestada sellist tasu.

Olgu siinkohal toodud ammendav loetelu kõigist kohalikest maksudest, mida valla- või linnavolikogu võib kehtestada: isikumaks, kohalik tulumaks, müügimaks, paadimaks, reklaami ja kuulutusemaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks ja lõbustusmaks.

Narvas piiriületuskoha ees kogutavad summad ei ole ajakirjanduses avaldatud informatsiooni põhjal vaadeldavad mitte ühegi kohaliku (või muu) maksuna.

Seda, millega Narvas on täpselt tegemist, peavad otsustama juba pädevad võimuorganid ning vastavalt sellele reageerima. Siseministeeriumi asekantsleri väite põhjal, et piiriületajatelt raha korjamine on õiguspärane, sest tegemist on kohaliku maksuga, võib järeldada, et Eestis ikka veel «vasak käsi ei tea, mis parem teeb».

Loodame, et ka maksuamet on siseministeeriumi juba informeerinud sellest, et Narvas autojuhtidelt kogutavaid summasid ei saa vaadelda kohaliku maksuna.

Hetkel kuum