16. august 1999 kell 22:00

Millised tagajärjed on ettevõtte tulumaksuvabastusel?

Varem pidi ka meie ettevõte kõigilt investeeringutelt tulumaksu maksma. See probleem on nüüd väljaspool Tallinna asuvate ettevõtete jaoks päevakorralt maas.

Mulle tundub, et praegu toimuv diskussioon on Tallinna-keskne, sest sellest võidavad ainult Tallinna ettevõtted, kuna teistes piirkondades on investeeringud juba praegu tulumaksuvabad. Sellepärast ei pruugi see võit tulumaksu kaotamiselt olla nii suur nagu loodetakse näha. Meie firma jaoks on praegu suuremaks probleemiks riigi aktsiisipoliitika.

Ettevõtjad saaksid sellest muidugi kasu. Teisalt, kui vaadata seda, mis riigieelarve ümber toimub, siis oli seda karta, et see areng nii läheb ja sellepärast ma ei usu, et on ettevõtjaid, kes tulumaksuvabastusega juba arvestasid. Muidugi oleks hea, kui see raha jääks ettevõtjate käsutusse, aga ega maailmalõppu ka ei tule, kui see nii ei lähe.

Tulumaksuvabastusel on kaks olulist tagajärge. Kohalikule ettevõtjale jääb rohkem vabu rahalisi vahendeid, aga riigi seisukohast seisneb põhiline efekt selles, et välisinvestorid tulevad Eestisse uusi töökohti looma. Praeguses olukorras peab riik tegema kõik, et neid töökohti juurde tekiks, ja maksuvabastus on välisinvestoritele kindlasti väga atraktiivne.

Tulemuseks on majanduse üldine elavnemine. Tekib täiendavaid vahendeid investeeringuteks. Eeskätt aitab see väikesi ja keskmisi ettevõtteid, kellel praegu ei jätku vahendeid, et areneda. Kõik väärtused, mis ühiskonnas on, luuakse tootmise abil ja kuna tulumaksuvabastus elavdab tootmist, siis muutub ka riik tervikuna tugevamaks. Pikemas perspektiivis on see kindlasti väga positiivne otsus.

Alati võib öelda, et tuleb oodata paremaid aegu. Tegelikult tuleb julgus kokku võtta ja asjad uutmoodi käima panna. Kui me jääme sobivat aega ootama, siis ei pruugi seda tullagi. Edasiminekuks on vaja otsustusjulgust ja kui reform ei lähe soovitud suunas, siis saab asja parandada. Kõige halvem on aga otsustamatus.

Kui vaadata erinevate riikide tegevust ja seda, milliseid soodustusi välisinvestoritele pakutakse, siis tihti on tegemist tulumaksusoodustusega. Maksuvabastus antakse teatud aastateks, kindlatele kriteeriumitele vastavatele projektidele. Eesti tulumaksuvabastuse idee oleks samm edasi, sest kõik ettevõtted saavad maksuvabastuse ja see ei ole ka ajaliselt piiratud.

Välisinvestori jaoks on oluline, kui kaua maksuvabastus kestab. Kas see jääb kehtima järgmise valitsuse ajal või pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga?

Kui hakkame maksuvabastust välisinvestoritele reklaamima, siis peame oskama öelda, kui kaua see kestab. Peame seda ütlema nii, et investor uskuma jääb. Siis annab tulumaksuvabastus välisinvesteeringute osas positiivse efekti.

Hetkel kuum