Erik Samel • 17. august 1999 kell 22:00

Viadukt remonditi liiklusvoolus

Pärnu maantee viadukti uuendamise tegi kavandatust keerulisemaks objekti arvatust märksa halvem seisukord.

Kuigi viadukti ehitanud Via Pont arvestas projekti tegemisel, et viadukti valmimisel olid ehitajate kasutada praegusest tunduvalt halvemad materjalid ja tehnoloogia ning ka ehituskvaliteet jättis 1980ndatel aastatel paremat soovida, ei osatud siiski kõiki probleeme ette näha. Projektiväliste tööde eest tasumine tekitas ehitaja väitel tellijaga lahkarvamusi.

Tallinna Teede ASi tootmisdirektori Roland Sumre sõnul rahuldati kõik Via Ponti esitatud täiendavad taotlused, kui need olid põhjendatud. Lisaeelarvetega kallines objekt ligikaudu 400 000 krooni võrra. Projektiväliselt tehti täiendavaid asfalteerimistöid 300 000 krooni ulatuses.

Vaevalt 15 aastat tagasi rajatud viadukti remontimisel tuli ette arvukalt ootamatusi. Mitu korda tuli ümber paigutada trammiteede amortiseerunud toitekaableid, mida projekti kohaselt ei oleks üldse pidanud puutuma. Ümbertõstmistega said kaablid paar korda viga. Halvas seisukorras olid kõnniteede varukaablikanalid.

Kõnniteed oli viaduktil esialgu kavas katta üliõhukese asfaldikihiga, kuid kõnniteede ebaühtluse tõttu polnud see võimalik.

Viadukti renoveerimisel kasutati kaasaegseid tehnoloogiaid. Näiteks trammirööpad ühendasid EVR Koehne töömehed Tallinnas esimest korda termiitkeevitusega, mis tagab ühenduste parema kvaliteedi.

Esialgsete kavade kohaselt pidi ehitus lõppema sel nädalal, kuid tähtaega tuli siiski edasi lükata. Viadukt avatakse liikluseks järgmisel nädalal.

Arvestades ehituse kvaliteeti ja mahtu, on tulemus positiivne. Viadukti uuendusega valmis pikk jupp uut trammiteed, uue katte said sõidu- ja kõnniteed, pandi uus hüdroisolatsioon, paremaks tehti tänavavalgustus.

Trammitee garantii on kaks aastat, kuid arvan, et vähemalt viie aasta joksul ei pea seal remonditöid tegema.

Ehitusprotsess kulges hästi, suhetes ehitajaga pole probleeme olnud.

Osa töid läks odavamaks, kui oli projektis ette nähtud, selle arvel võis mõni töö ka kallimaks minna. Via Ponti poolt midagi linnale kingitud ei ole.

Riigihankekonkurss andis selle objekti puhul linnale väga hea ja odava tulemi ning professionaalse tegija.

Viadukti renoveerimise tähtaja mõningane viibimine oli tingitud sellest, et nädala sees ei saanud pealmise asfaldikihi panekuks liiklusummikute kartuses sulgeda tervet sõidusuunda. Luba sõidusuuna sulgemiseks ei andnud linna transpordiamet.

Ehitus läks küllaltki sujuvalt, kuigi tegemist oli äärmiselt keerulise objektiga (trammiteede remont, asfalteerimistööd liikluse all, liikluse ümbersuunamine täpse graafiku järgi jne).

Halbu üllatusi tuli ette konstruktsioonides. Kuigi püüdsime arvestada, milline oli ehituskvaliteet 1980ndatel aastatel, kui objekt valmis, oli see mõnes kohas siiski veel halvem, kui oskasime ette näha.

Tellija oli kogemustega ja tehniliselt haritud. Remonditava objekti arvatavast hullem seisukord sundis tegema lisatöid, kuid tellija oli umbusklik nende eest lisaraha maksmisega.

Mõni töö tuli seetõttu «oma taskust» teha. Võib omadest kogemustest öelda, et maksumaksja raha on õigete meeste käes.

Uue objekti puhul on võimalik enamik probleeme ette näha, kuid remondiobjektil tuleb ehitajal sageli tegemist selliste küsimustega, millega projektis on väga raske arvestada.

Hetkel kuum