Kristi Malmberg • 26. august 1999 kell 22:00

Haldurid loobusid hagist Tiina Miti vastu

EVEA Panga pankrotihaldurid Villu Tragon ja Maidu Kaasik esitasid 23. augustil Tallinna linnakohtule avalduse lõpetada menetlus 2,67 mln krooni nõudes Tiina Miti vastu. Linnakohus otsustas 25. augustil lõpetada EVEA Panga hagi menetlus Miti vastu.

Kaasiku sõnul ilmnes, et vaidlusalune tehing oli toimunud enne Miti tööleasumist EVEA Panga ajutise pankrotihaldurina. «Meil ei ole selles osas Miti suhtes enam ühtegi pretensiooni,» kinnitas Tragon.

Vaidlusalune laenuleping sõlmiti EVEA Panga ja Sergei Krjutskovi vahel 4. veebruaril 1998. Laenu põhiosa tagastamine toimus mullu 1. oktoobril ning viimane laenu intress on arvestatud ja kinni peetud 30. septembril. Pankrotimenetlus algas 2. oktoobril.

Mitt nentis, et pankrotihaldurid jätsid tähelepanuta asjaolu, et vara, mille tagastamist nad temalt nõudsid, oli pangast välja läinud juba enne pankrotimenetluse algust. «Ajutine haldur on kohustatud tagama selle vara säilimise, mis pankrotimenetluse alguse seisuga olemas oli,» märkis Mitt.

Mitt lisas, et pankrotihaldurilt saab nõuda kahju hüvitamist alles pärast seda, kui seda pole enam võimalik nõuda isikult, kelle valdusesse varad on läinud.

Peale selle hagi otsustas linnakohus jätta läbi vaatamata teise EVEA Panga hagi Tiina Miti vastu 10,2 mln krooni ulatuses põhjendusega, et hagi esitanud pankrotihaldurid polnud maksnud ära riigilõivu. Nii suure hagi riigilõiv küünib 0,5--1 mln kroonini.

Kaasiku väitel aga ei peagi nad selle hagi puhul riigilõivu maksma ja tegemist on mingi segadusega. «Kindlasti läheb selles osas menetlus edasi,» kinnitas Kaasik.

Tiina Miti väitel pole siin aga enam midagi edasi minna, sest kohus on oma otsuse teinud.

Tänavu aprillis linnakohtule esitatud hagis väitsid pankrotihaldurid, et Mitt on pankrotimenetluse nõudeid rikkudes ja võlausaldajate huve kahjustades teinud 10,2 miljoni kroonise alusetu väljamakse.

Hetkel kuum