13. september 1999 kell 22:00

Inspektsioon avastas aegunud kaupu 14 laos

Veterinaar- ja toiduinspektsiooni peadirektori Ago Pärteli sõnul on keelatud nende kaupade vormistamine vabaks ringluseks Eestis. Toidupartiid kuuluvad kas tagastamisele lähteriiki või turustamisele kolmandatesse riikidesse.

Veterinaar- ja toiduinspektsioon inspekteeris kahe nädala jooksul 84 tolliladu. Lauskontrolli eesmärk oli välja selgitada realiseerimistähtaja ületanud importtoidukaup.

Ladudes oli sadades tonnides aegunud või märgistamata kakaomassi ja -võid, monoliitvõid ning piimapulbrit. Veel leidis kontroll külmutatud kalatooteid ja kanakoibasid, veise subprodukte, mahlakontsentraate ja mineraalvett, mille müük on Eestis keelatud.

Põllumajandusminister Ivari Padari sõnul arutab valitsus lähiajal põllumajandusministeeriumis ette valmistatud määruse eelnõu tolli- ja veterinaarametnike koostöö korra kohta, teatas põllumajandusministeerium eile.

Määrus kohustab tolliametnikke kauba saabumisel tollikontrolli tsooni ja enne kauba vabasse ringlusse lubamist suunama kauba valdaja veterinaarinspektori juurde, kes pärast ülevaatust kinnitab kauba vastavust nõuetele oma pitsatiga. Määruse eelnõu on põllumajandusminister Padari sõnul oluline, täpsustamaks järelevalveametnike omavahelist koostööd, mis välistab riknenud toidukauba sattumise poeletile.

Autor: BNS

Hetkel kuum