Silva Männik • 15. september 1999 kell 22:00

Inspektsioon peatab ASA ja AB Elukindlustuse litsentsi

Kindlustusinspektsiooni direktor Ellen Ridaste ütles, et litsentsid jäetakse peatamata vaid siis, kui seltside juhtkond esitab hiljemalt 30. septembril dokumendid seltsides olulise osaluse omandanud investori tausta ja finantsmajandusliku seisu ning mõlemasse seltsi omanike tehtud investeeringute kohta. Teiseks tuleb neil esitada kindlustusseltside saneerimiskava konkreetsete tähtaegadega. Kolmanda tingimusena peab seltside juhtkond olema taganud seltside reservide katmise kindlustusseaduses nõutud korras. Ekspertide hinnangul on nende tingimuste täitmise tõenäosus nullilähedane.

Ridaste selgitas, et litsentside peatamisel kaob seltsidel võimalus sõlmida uusi lepinguid. Endiselt korjatakse aga klientide kindlustusmakseid ja hüvitatakse kahjusid. Samas pole Eesti pangad juba ligi aasta jooksul laenutaotlejate ASA Kindlustusega sõlmitud kindlustuslepinguid aktsepteerinud.

Litsentside peatamise järel peab Ridaste sõnul litsentsikomisjon otsustama, kas seltsid jätkavad peatatud litsentsiga või need tühistatakse. Viimasel juhul algatatakse seltside likvideerimine või pankrotimenetlus. Teoreetiliselt on võimalik ka seltside portfelli üleandmine mõnele teisele seltsile. Konkurendid on seni väljendanud selles osas huvipuudust, põhjendades seda AB Grupi seltside portfelli suure erinevusega klassikalistest Euroopa kindlustustoodetest, mistõttu on neid raske teise portfelliga ühendada. «Liikluskindlustuse portfelli võtab litsentside tühistamisel üle Liikluskindlustuse Fond,» on Ridaste varem öelnud, «ülejäänud lepingute ülevõtmist teiste seltside poolt ei julge ma lubada nullilähedaseltki.»

Ridaste selgitas, et AB Grupi seltside litsentside varasem peatamine ja tühistamine poleks klientide olukorda parandanud. Litsentside peatamine tekitanuks reaktsiooni, kus inimesed lõpetaksid massiliselt preemiate maksmise ning seltside juba niigi suured võlad kasvaksid veelgi. «Ka need, kes seni veel hüvitisi on saanud, oleks jäänud väljamaksetest ilma,» ütles ta. Litsentside tühistamine litsentsikomisjoni poolt kaotaks aga igasuguse võimaluse anda lepingute päästmiseks portfell üle mõnele teisele seltsile, sest tühistamisel katkevad kõik lepingud, selgitas Ridaste. Ülevõtja peaks hakkama kõiki lepinguid ükshaaval uuendama ning nii suurt vaeva ei taha keegi endale kaela võtta, selgitas Ridaste.

Ridaste sõnul kohtus ta eile ASA ja AB Elukindlustuse planeeritavas saneerimiskavas kaasa lööva edasikindlustusmaakleri Aon Re esindajatega, kelle palvel ta kohtumise sisu avalikustada ei saa. «Me ei kuulnud midagi uut, mida me veel ei teadnud,» lausus ta, «kuulsime vaid teoreetilist infot ja juttu, kuidas riske edasi kindlustatakse.»

Saneerimiskava üks osa on seltside mitteedasikindlustatud riskide edasikindlustamine, mille tagajärjel väheneb seltside vajalike tehniliste reservide määr. Edasikindlustusfirma lubas leida Aon Re.

ASA Kindlustuse ja AB Elukindlustuse enamusaktsiad ostis väidetavalt Ameerika firma Advantage Life Products, kes pole juba mitu aastat tegutsenud. Uus omanik on lubanud reedel korraldada seltside aktsionäride erakorralise koosoleku.

Hetkel kuum