20. september 1999 kell 22:00

Ise uurida on odavam kui osta

Iga müüki mõjutava otsuse tegemise alguses on vaja võimalikult palju infot. Teabe õigsus ja uudsus tagavad otsuse kvaliteedi, millest sõltub tulemus.

Kui teha turu-uuring ise, tuleb arvestada 10 000--15 000 kroonise kulutusega, sisse ostes aga 20 000--30 000 krooniga.

Kaasaegne arvutustehnika võimaldab meil teha tooterühmade väljavõtteid ja jaotusi, mida turu-uuringud reeglina ei hõlma.

Arvutustehnika aitab jälgida müügistatistikat: kes millist kaupa eelistab, milline piirkond millist toodet tarbib. Näiteks turunduses on väga oluline, millist värvi toodet ühes või teises riigis kõige enam küsitakse.

Sisseostetavate uuringute põhipuudus on see, et need võivad olla ebaobjektiivsed põhimõttel «kes maksab, selle pilli järgi tantsitakse».

Üldjuhul on spetsialiseerunud firmalt võimalik tellida ülevaatlikum uuring, aga ise küsitledes saab spetsiifilisemaid andmeid.

Juhul kui otsustatakse firmasiseselt teha turu-uuringuid, peab lisaks kogenud turundusinimesele olema täiendavalt nii materiaalseid kui ajalisi ressursse.

Turu-uurimise alguses on soovitav:

- määratleda turu-uuringu eesmärk (mida soovitakse saavutada);

- panna paika uuringu metoodika, milles koostatakse küsitluse ankeet ja määratakse veamäär;

- vastajad jagada vastavalt eesmärkidele gruppideks.

Edasi toimub rutiinne andmete kogumine, millesse saab kaasata firma teisi töötajaid. Arvestama peab tööaja kuluga ja telefoni kasutamise eest maksmisega, samuti võib kombineerida eri kliendirühmade küsitlust mitmete küsitlusviisidega.

Vastused tuleb süstematiseerida. Lihtsamatel juhtudel sobib Microsoft Excel 7.0 programm.

Autor: Uku Randmaa

Hetkel kuum