Peep Sooman • 21. september 1999 kell 22:00

Pistist võtnud ametnik lasti lahti

Oma seletuskirjas linnakohtu esimehele Helve Särgavale väitis Jürgenson, et 2. septembril pakkus ajakirjanik talle filmirolli altkäemaksu võtvast ametnikust. Jürgenson selgitas, et filmimine toimus Kaarli puiesteel 15. septembril kell 17.45. Ta olevat kaasa võtnud ajakirjanikule kuuluva OÜ Altius Marketing kandedokumendid ja andnud need filmimise käigus ajakirjanikule üle.

Eelmise kolmapäeva õhtupoolikul maksis Äripäeva ajakirjanik äriregistri sekretärile Annika Jürgensonile altkäemaksu 1500 krooni, mille eest viimane organiseeris ajakirjandusliku uurimuse tarvis soetatud firma kandeotsuse tegemise tavapärase kuu asemel kahe nädala jooksul. Altkäemaksu maksmise jäädvustas Äripäeva fotograaf.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Evelin Pull keeldus eile kommenteerimast, kas ta ise usub Jürgensoni versiooni juhtunust. «Me ei saa kedagi süüdi mõista enne, kui kõik on tõestamist leidnud,» lisas ta. Ettepaneku Jürgensoni ametist vabastamiseks tegi linnakohtu esimees Helve Särgava.

Jürgensoni töölt vabastamise põhjenduseks tõi ministeerium kohtu registriosakonna reglemendi mitmete nõuete rikkumise. Tallinna linnakohtu registriosakonna asjaajamise kontrollimisel justiitsministeeriumi äriregistri talituse poolt tehti kindlaks, et Annika Jürgenson ei ole Äripäeva uurimuse tarvis soetatud firma kandeotsuse ja registrikaardi ärakirja väljastamist registripäevikus fikseerinud, kättesaamise kohta ei ole võetud allkirja. Samuti selgus, et registrikaardi ärakirja tõestamise kohta pole sissekannet ärakirjade raamatus.

Annika Jürgenson on süülise tegevusega kohtudokumentide althõlma väljastamise ning filmivõtetele ja fotografeerimisele viimisega, kus ta pidi etendama korrumpeerunud riigiametniku rolli, oluliselt diskrediteerinud asutust, kus ta töötas, põhjendas Jürgensoni vabastamist justiitsministeerium.

Seda, et kandeotsuse ja registrikaardi ärakirjad väljastati ajakirjanikule väljaspool tööaega ja töökohta, kinnitab Jürgenson oma seletuses ka ise. Jürgenson keeldus 20. septembril andmast seletuskirja OÜ Altius Marketing kandedokumentide väljastamise täpsemate asjaolude kohta.

Täiendava süüteona ja töölt vabastamise põhjendusena käsitles ministeerium Annika Jürgensoni tööluusi 17. septembril tööpäeva algusest kuni kella 11.00ni.

Üleeile otsustas justiitsministeerium korraldada äriregistris erakorralise revisjoni, ministeeriumi pressiesindaja sõnul revisjon juba käib.

Hetkel kuum