ÄP fototoimetus • 28. september 1999 kell 22:00

Fassaadisoojustussüsteem probleemsele seinale

Renoveeritavatele probleemsetele seintele -- ebatasasele aluspinnale, murenenud krohvifassaadile, puitmajale -- mõeldud Capatecti fassaadisoojustussüsteem kinnitatakse seinale plastiksiinidega ja kaetakse krohviga.

Capatecti süsteem koosneb soojustusplaadist, liimpahtlist ja klaaskiudvõrgust, mis tõmbab endasse kattekihis tekkivad pinged ega lase tekkida krohvimõradel.

Süsteemi soojustusplaadiks on raskestisüttiv vahtpolüstüroolplaat, mille külgedesse on sisse freesitud sooned. Enne Capatecti paigaldamist peab aluspind olema tasandatud ja kõikjal ühesuguse kattega.

Capatecti paigaldamiseks kantakse 50x50 cm montaazhiplaadi servadesse ja tagumise külje keskele punktikujuliselt liimpahtlit.

Esimese plaadirea paika panemisel kanda liimpahtlit nii palju soklisiini ja plaadi vahele, et plaat pressiks ennast tihedalt soklisiini esiserva vastu.

Vertikaalsed plaadiservad ühendatakse omavahel ühendustükkidega. Horisontaalsed plaadiservad kinnitatakse hoideliistudega, mis omakorda kinnitatakse aluspinna külge 30 cm vahega kruvitüüblitega. Soovitav tüübli mark sõltub aluspinna materjalist ja ankurdussügavusest.

Soojustusplaadid paigaldatakse rida reale ja kohe ka looditakse. Seejuures tuleb jälgida, et vertikaalvuugid ei satuks kohakuti.

Kui plaadid on seinas, kantakse pinnale liimpahtli kiht, millesse uputatakse klaaskiudvõrk. Seejärel kantakse teistkordselt liimpahtel pinnale, nii et lõplikuks armeerimiskihi paksuseks jääks 3--4 mm.

Kui armeerimiskiht on ca 24 tundi kuivanud, võib peale kanda viimistluskihi, milleks sobivad polümeerkrohv, mineraal- või silikaatkrohv, mille teralisus on 1,5--5 mm. Soojustuse võib katta ka klinkerplaatidega.

Fassaadi katmise ja kuivamise ajal ei tohi õhutemperatuur langeda alla 5 °C ja krohvitööde ajal alla 8 °C.

Tootja soovitab jääda Capatecti originaalosade juurde ega garanteeri segasüsteemide kasutamisel kvaliteeti, sest tehnoloogia rikkumine võib kahjustada lõpptulemust.

Autor: ÄP

Hetkel kuum