Kalev Roosiväli • 3. oktoober 1999 kell 22:00

Kuhu investeerida kinnisvarasektoris?

Väikeinvestor, kel on raha ja kes kaalub erinevaid võimalusi selle tulusaks investeerimiseks, vaatab kinnisvarasektori puhul tavaliselt eluasemeturu suunas.

Korterite ja eramute ostmine ning edasine väljaüürimine näib lihtsa ja jõukohase toiminguna. Tegelikult pakub kinnisvaraturg ka väikeinvestorile ahvatlevamaid investeerimisvõimalusi, kuid enamasti vajab investor nendel juhtudel kinnisvaraspetsialisti nõustamisteenust.

Nii ületab Eesti kinnisvaraturul lao- ja tootmispindade nõudlus juba pikemat aega pakkumist, mis tähendab investorile riskide maandamist ja stabiilset sissetulekut ruumide hea täituvuse näol. Samuti on investoril suur tõenäosus soovi korral investeeritud raha kiiresti välja võtta, sest suur nõudlus tagab lao- ja tootmispindade kõrge likviidsuse.

Lao- ja tootmispindade tootlus on igati konkurentsivõimeline elamuturu ja äripindade tootlusega, olles neist keskeltläbi isegi kõrgem. Samas tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et lao- ja tootmispindade turg on spetsiifiline ning nii võib mõnedele pindadele nõudlus hoopis puududa.

Seetõttu on ka risk investeerimisotsuste langetamisel suurem näiteks elamuturuga võrreldes. Väikeinvestorite sektorile finantsiliselt jõukohased 100--300m² lao- ja tootmispinnad on turul püsiva trendina enimnõutavad. Valitsev suur nõudlus ja konkurentsivõimeline tootlus tähendab kasulikku investeeringut, kuid müügipakkumiste nappuse tõttu on raskendatud investeeringuks sobiva objekti leidmine. Võimalik on kehvas korras või seni rakendamata ruumide ostmisel nende ümberkohaldamine ja suunamine väiksemateks lao- ja tootmispindadeks. Äriplaani õnnestumiseks peavad nimetatud ruumid üldjuhul asuma üldteadvustatud ning hea logistikaga piikonnas.

Investeering väiksematesse lao- ja tootmispindadesse on häid võimalusi pakkuv, kuid oma spetsiifilisuse tõttu riske sisaldav ning keeruline investeering.

Läbimõtlematud otsused võivad kaasa tuua ebaõnnestumise. Nii jääb investeering lao- ja tootmispindadesse tänases turusituatsioonis ahvatlevaks maiuspalaks ettevõtlikumatele ja riskialtimatele väikeinvestoritele.

Lihtsam on suunata investeeringud elamuturule, kus tänu pakkumiste rohkusele on kergem leida sobilik investeerimisobjekt. Enimnõutud ja pidevalt väljaüüritud on enamasti kesklinna piirkonna ühe- ja kahetoalised üürikorterid. Oht ruumide tühjana seismisest tulu mitte saada ning jooksvate kulude võrra kahjusid kanda on elamuturul suurem eelkõige kolme- ja enamatoaliste üürikorterite puhul.

Hetkel kuum