4. oktoober 1999 kell 22:00

Parkimisanarhia jätkub

Tallinna linnavolikogu vastu võetud uues parkimiskorras on viited kehtivuse kaotanud parkimisseadusele asendunud viidetega haldusõigusrikkumise seadustikule ja liiklusseadusele.

Endise korra tunnistas kohus õigusliku aluse kaotanuks seetõttu, et see tugines parkimisseadusele.

Harju maakohtu täitevosakonna juhataja Reet Vokk kinnitas, et vaatamata uue parkimiskorra kinnitamisele, ei hakka kohtu täitevosakond trahvinõudeid täitmisele pöörama. «Volikogu määrus siin rolli ei mängi,» lausus Vokk. «Meie tagastame nõuded, sest trahvinõue ei vasta haldusõigusrikkumise seadustikus sätestatud otsusele.»

Vokk tunnistas, et olukord, kus parkimiseeskirja rikkumise eest kirjutatakse välja trahv, selle sissenõudmiseks puudub aga seaduslik alus, on absurdne. Tema sõnul on olukorra lahendamiseks kaks võimalust -- vaidlustada otsus parkimistrahvide mittetäitmisele kuulumise kohta kohtus või taotleda haldusõigusrikkumiste seadustiku muutmist.

Praeguseks on maakohtu täitevosakond tagastanud Tallinna transpordiametile üle 1100 trahvinõude.

Transpordiameti peaspetsialist Aado Kuuse sõnul on parkimistrahvi aegumistähtaeg kolm kuud.

«Parkimiskontrolöridel on õigus trahve välja kirjutada ja meie teeme oma tööd edasi,» rääkis Kuuse. «Liikluskorralduskeskus on täitevosakonna otsuse halduskohtusse edasi kaevanud, millal lahendus võiks saabuda, seda ma ei oska öelda.»

Kui suurt rahalist kahju on Tallinn parkimistrahvide maksmata jätmise tõttu kandnud, ei osatud eile öelda linna transpordiametist ega rahandusametist.

Parkimistuludest oli Tallinna kassaeelarvesse kandmiseks planeeritud käesoleval aastal 2 miljonit krooni, linnakassasse pole sellest laekunud mitte midagi.

Autor: Henrik Ilves

Hetkel kuum