12. oktoober 1999 kell 22:00

Niisked aknad ei ole paratamatus

Välistemperatuuri langedes kondenseerub vesi akende alumisse serva. Kui vett on palju, võib see kahjustada ruumide siseviimistlust. Korteris ilmneva kondenseerumisnähtuse suhtes on kõige tundlikum koht ka parima võimaliku kvaliteediga aken.

Niiske sügis suurendab konstruktsioonide niiskusesisaldust nii sise- kui ka välisruumides. Kondenseerumisnähtus ilmneb teravamalt üleminekul niiskelt sügisperioodilt talveilmadele. Külmade saabudes võib akna ümbrus olla vägagi niiske ja osa veeauru siirdub külmale klaasile ning katab selle veepiiskadega. Vesi kondenseerub enamasti sisemise ja välimise klaasi sisepinnale.

Õhk sisaldab teatud temperatuuri juures ja rõhu all teatud maksimumkoguse veeauru. Veeauru sisaldus õhus sõltub temperatuurist. Kui aknaga kokkupuutuv õhk külma klaasipinna pealiskihi mõjul jahtub ja õhu temperatuur langeb alla kastepunkti temperatuuri, hakkab õhus sisalduv veeaur kondenseeruma klaasi pinnale.

Kondenseerumisnähtust mõjutab otseselt see, kuidas on korraldatud ventilatsioon ja kui suur on toaõhu niiskusesisaldus. Näiteks kui on käsil niisked remonditööd, võib kondenseerunud vee hulk olla vägagi suur.

Klaaspakettide vaheruumis kondenseerumist ei esine, kuid veeauru kondenseerumine klaaspakettide servapiirkonnas ja eriti allservas on üsna tavaline.

Klaaspaketi konstruktsiooni tõttu tekib kondenseerumine kergemini servades. Sisepinna temperatuur langeb alumiinium-külmasilla mõjul kergesti alla kastepunkti temperatuuri. Klaaspaketi allserv on vaheruumi ja sisepinna konvektsioonist (õhu liikumine) tingituna kondenseerumisnähtuse suhtes kõige tundlikum.

Klaaspaketile veeauru kondenseerumise vähendamiseks tuleb klaasi pinnatemperatuur tõsta võimalikult kõrgele.

Autor: Ragnar Nikkolo

Hetkel kuum