21. oktoober 1999 kell 22:00

OECD soovitab ergutada ettevõtluskliimat

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) eestvõttel hiljaaegu Riias toimunud Baltikumi ettevõtluspoliitika foorumil jäi kõlama vajadus ergutada ettevõtlussõbralikku kliimat kohtadel.

Nii Balti riikidest kohale tulnud spetsialistid kui ka mitmete välisorganisatsioonide ja Põhjamaade esindajad rõhutasid vajadust toetada ja arendada ettevõtluspotentsiaali võimalike ettevõtjate, juba tegutsevate ettevõtjate ning omavalitsuste ametnike koolitamise ja info kättesaadavuse parandamise teel. Koos koolituse pakkumisega tuleb tingimata parandada kapitalile ligipääsu.

Veikko Vuorikari, FINNVERA kauaaegne asepresident, ütles, et Soomes on viimasel aastakümnel riigi toel asutatud ligi 200 kohalikku riskikapitali fondi. Alustati seejuures ühe suure üleriikliku riskikapitali fondiga, mille kõrvale rajati hiljem kohalikud fondid. Riik annab sellisele kohalikule fondile poole algkapitalist. Tüüpiline kohalik riskikapitali fond investeerib 20 kuni 24 ettevõttesse ja annab tööd 4 inimesele.

Fondi kliendihaldur on tihedas kontaktis tema halduses olevate firmadega ning on vajadusel valmis kohe kohale sõitma. Kliendihaldur saab põhjaliku ettevõtluse juhtimise ja finantsalase koolituse ning on ettevõtte juhile vajadusel nõuandjaks.

Rudy Aernoudt Euroopa Komisjoni XXIII peadirektoraadist tõi samuti näite nõuande ja kapitali sidumise vajadusest. Suurbritannias tehti katse: osadele alustavatele ettevõtetele võimaldati väikelaenu ainult tingimusel, et nad nõustuvad igakuise konsultatsiooniga, ja teistele anti laene tavatingimustel.

Viie aasta pärast oli nõustamise all olnud grupis läinud pankrotti 16% ettevõtetest, nõustamiseta grupist aga 40%.

Jostein Djupvik Norra Kaubandus- ja Tööstusministeeriumist ütles, et Norra kohalike väikeettevõtjate hulgas osutus väga populaarseks riigi poolt toetatud juhtimiskoolitus, kus riik kattis poole kuludest. Sageli on alustav või väikeettevõte määratud hukule just ettevõtja väheste äri administreerimise ja finantside juhtimise oskuse tõttu.

OECD foorumi eesmärk oli sõnastada ettepanekuid ja soovitusi ettevõtluspoliitika edasiarendamiseks. OECD kavandab soovitused esitada Balti riikide valitsustele käesoleva aasta lõpus.

Eestist oli kutsutud nii erasektori, sihtasutuste kui ka ministeeriumite esindajaid. Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate hääle viisid foorumile EVEA liikmed Maive Rute ja Tarmu Ossip.

Hetkel kuum