25 oktoober 1999

Augud julgeolekus

Turvateenistuse seadus ei reguleeri valvetehnika ja häiresüsteemide paigaldamist, mistõttu puudub võimalus seada paigaldusfirmadele ükskõik milliseid kvaliteeti tagavaid nõudeid. Kuigi tänini sellest tingitud tõsisemaid vahejuhtumeid pole otseselt fikseeritud, ei anna see tagatist tuleviku tarvis.

Selget eristamist vajab seegi, mis on turvateenus ning millistele tingimustele peab vastama ettevõtja, kes tahab teenust osutada. Turvaettevõtete liidu esitatud uue seaduseelnõu kohaselt peaks suurenema turvaettevõtja vastutus, seda eelkõige kohustusliku vastutuskindlustuse nõude kaudu. Suurenema peab ka teenuse vahetu osutaja ehk turvatöötaja isiklik kutsealane vastutus.

Turvaettevõtjad on pidanud juba aastaid vajalikuks turvatöötajate registri sisseseadmist politseiameti juures, kuid riigivõim on seda võtnud kui tüütut kohustust ning jätnud isegi kehtivas seaduses toodud nõuded täitmata.

Autor: Veiko Jürisson

Hetkel kuum