Silva Männik • 9. november 1999 kell 22:00

AB Elu klientide lepingud katteta

Pärast T?iili investeerimisfirma Pacific Overseas Group loobumist AB Elukindlustuse lepingute ülevõtmisest üritab kindlustusinspektsioon rohkem kui 8000 lepingut üle anda pankrotimenetluse käigus, ütles inspektsiooni direktor Ellen Ridaste. Üks võimalus on jagada ligi 40 mln krooni eest kohustusi sisaldav portfell laiali osade kaupa. Selle küsimusega on inspektsioon teiste seltside poole juba ka pöördunud. Analoogiliselt Pacific Overseas Groupile, mis loobus ülevõtmisest äriplaani liiga mahukate investeeringute ja pika tasuvusaja tõttu, peab ka enamik Eesti seltsidest kattevarata AB Elukindlustuse lepingute ülevõtmist ebatõenäoliseks.

Hansapanga Kindlustuse juhatuse esimees Priit Potisepp ütles, et kattevarata AB Elukindlustuse lepingute ülevõtmine tähendaks seltsile suuri investeeringuid ja otsest kahjumit.

«Raha juurdetrükkimise õigus on Eesti Vabariigis vaid Eesti Pangal, meil seda õigust ei ole,» lausus Potisepp. «Mul on küll kahju AB Elukindlustuse klientidest, aga mida meie oma kliendid ütleksid, kui me sellise kahjumi sisse võtaksime.»

Ka Ühispanga Elukindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst ütles, et äriliselt on väga raske põhjendusi leida, miks AB Elu lepingute ülevõtmine omanikele kasulik võiks olla. «Kui selts on põhjani tühi, on raske midagi päästa,» lausus Holst. «Peaksin kulutama kaudselt oma klientide raha, mis võtab ära nende lisakasumi teenimise võimaluse. Kas see on siis õiglasem?»

Kevadel Polaris Vara portfelli üle võtnud Sampo Kindlustuse juhatuse esimees Olavi Laido kinnitas, et Sampo ei ole huvitatud uute lepingute ülevõtmisega oma tööde ja kohustuste suurendamisest. Huvipuudusest teatas ka Nordika Kindlustus.

Seesam Elukindlustuse juhatuse esimees Taivo Saar ütles, et Polaris Elu portfelli ülevõtmisega on Seesam endale väga raske kohustuse võtnud ning suurt lootust AB Elukindlustuse lepingute päästmiseks ei ole võimalik praegu anda. «Samas ma põhimõtteliselt seda võimalust ei välista,» lausus ta. «Info on veel väga toores, et lõplikult jah või ei öelda.»

Bico Kindlustuse juhatuse liige Olga Reznik rääkis, et inspektsioon pöördus AB Elukindlustuse portfelli ülevõtmise küsimusega nende poole juba reedel. Tänaseks töötavad materjalide kallal Bico aktuaarid ning paari nädala jooksul peaks olema selge, kas Bico Elukindlustus on huvitatud mõningate lepingute ülevõtmisest. «Meie Saksa omanikud eitavat vastust ei öelnud,» lausus Reznik. «100% on aga kindel, et tervet portfelli me üle ei võta.» Samas ei saa Rezniku sõnul klientidele erilisi lootusi tekitada, sest analoogilisi plaane peeti tulemusteta ka Polarise ülevõtmiseks.

Kui kindlustusinspektsioon AB Elukindlustuse lepingutele ülevõtjat ei leia, sõltub klientide ligi 40 miljoni krooniste nõuete täitmine sellest, kas seltsi pankroti käigus leitakse veel varasid, millega võlgu katta.

Rahandusministeerium esitab pankrotiavalduse ka ASA Kindlustuse kohta, kus Liikluskindlustuse Fond võtab üle vaid kohustusliku liikluskindlustuse lepingud.

Hetkel kuum