9. november 1999 kell 22:00

Legaliseerime oma tarkvara säästlikult priivaraks

Tarkvara võib legaliseerida väiksemate kulutustega, kasutades osade või kõikide ülesannete jaoks prii- või jaosvara. Priivara on tarkvara, mida saab täiesti legaalselt kasutada tasuta. Muuhulgas on tasuta ka versiooniuuendused. Jaosvara eest tuleb maksta, kuid suhteliselt vähe.

Priivaraga saab tavakontoritöös teha praktiliselt kõike vajalikku. Väikefirma jaoks võib priivara olla ainuke väljapääs olukorrast, kui muul viisil tarkvara legaliseerimine on liiga kulukas. Ka suure asutuse puhul, eriti kui infotehnoloogia spetsialistid on juba niigi ametis, võib priivara kasutamine anda suurt säästu.

Mõlemat tüüpi tarkvara saab endale laadida Internetist. Ühe üldisema viitena kõikvõimaliku priivara laadimiseks tasub alustada aadressilt http://tucows.ibs.ee.

Vaatame priivara võimalusi operatsioonisüsteemide, kontoritarkvara ja Interneti vallas, mis on firmadele kõige huvipakkuvam.

Operatsioonisüsteemide priivara tuntuim näide on kindlasti Linus Torvaldsi loodud Linux, mida praegu väga paljud edasi arendavad. Linuxit saab hankida näiteks aadressilt http://www.linux.org/dist/. Mõned Eesti firmad müüvad arvuteid juba installeeritud Linuxi süsteemiga. Kui arvutil seda süsteemi pole, tuleb tavakasutajal siiski olla katsetamisega ettevaatlik -- süsteemi installeerimine nõuab üksjagu arvutialaseid teadmisi. Eestikeelseid Linuxi uudiseid ja viiteid leiab aadressilt www.linux.ee.

Kontoritarkvarana tasub tõsiselt kaaluda firma Sun Microsystems paketti StarOffice. See sisaldab mitmekülgseid tekstitöö, tabeltöötluse, esitluse ja andmebaasi vahendeid, töötab nii Microsoft Windowsi kui ka Linuxi platvormil, ühildub Microsoft Office'iga, on üsna lihtsalt installeeritav ning tavakasutajale tööks täiesti jõukohane. Seda tarkvara saab aadressilt www.sun.com/products/staroffice/. Selle Internetist laadimine võib küll võtta palju aega (maht 65MB), kuid juba arvutisse salvestatuna võib seda kasutada kõigis firma arvutites.

Internetitarkvara vallas võib julgelt soovitada firma Netscape Communications Corporation paketti Netscape Communicator. Seda saab näiteks aadressilt tucows.ibs.ee. Netscape Communicator sisaldab lisaks internetilehitsejale kodulehe redaktorit, elektronpostiprogrammi ja ajaplaneerijat. Seega, kui õnnestub tööd teha priivara abil, piisab tarkvara legaliseerimiseks illegaalse tarkvara arvutist eemaldamisest ja asendamisest seadusliku, ent tasuta priivaraga.

Autor: Jaak Tepandi

Hetkel kuum