14. november 1999 kell 22:00

Ettevõtjad pooldavad tulumaksu kaotamist

Ariko Marketing tegi Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni initsiatiivil tänavu kaks uuringut eesmärgiga saada ülevaade majanduspoliitilistest visioonidest Eesti ettevõtluses.

Oktoobris küsisime muu hulgas, kuidas ettevõtjad suhtuvad ettevõtte tulumaksu kaotamisse.

Küsitlesime 331 ettevõtte juhti. Nendest umbes kuuendik on suurettevõtete juhid, kolmandik kesksuurte ja pooled väikeettevõtete juhid. Ettevõtte suuruse määratlemisel lähtusime töötajate arvust firmas -- kuni 20 töötajaga ettevõte on väikeettevõte, 21 kuni 100 töötajaga ettevõte on Eesti tingimustes juba keskmise suurusega firma ning üle saja töötajaga ettevõtte lugesime suureks.

Uuringu tulemused on üsnagi kõnekad. Aeg-ajalt levitatakse arvamust, justkui ettevõtjad ise ei pooldakski ettevõtte tulumaksu kaotamist.

Küsitletute vastuste põhjal ei saa seda aga kuidagi öelda -- valdav enamik ettevõtete juhte toetab ettevõttesse investeeritud tulu maksust vabastamist juba alates tulevast aastast. Pole suurt vahet, kas tegemist on väikese, keskmise või suure ettevõttega. Küsimus on ainult selles, et ligikaudu kolmandik, 34,1% küsitletutest ei näe tulumaksu kaotamisest erilist kasu majanduskeskkonnale, ehkki nad pooldavad ideed ja selle teostamist aastast 2000. Aga enam kui pooled (52,3%) näevad seejuures otsest kasu ka majanduskeskkonnale.

Neid, kes ideed pooldavad, aga tahaksid selle rakendamise edasi lükata, on marginaalne osa -- 5,4%. Neid, kes ettevõtte tulumaksu kaotamist üldse ei poolda, on küsitletute seas vähe -- 6,3%. Sõnum on selge -- valdav osa, 86,4% küsitletud ettevõtjaist pooldab tulumaksu kaotamist tulevast aastast.

Hetkel kuum