Tanel Raig • 22 november 1999

Eesti riik suleti nädalaks ehetele

Novembri esimesel nädalal ei olnud ehteid müüvatel kauplustel võimalik oma kaubapakkumusi täiendada. Tolliseaduse muudatuste tõttu ei olnud nädal aega Eestisse võimalik tuua ühtegi väärismetallist ehet.

Uue korra kohaselt peab Eestisse imporditav kaup kindlasti minema tolliterminaali ja olema seal hoiul kuni lõpliku deklaratsiooni vormistamiseni. Väärismetallist ehete puhul on aga uus kord vastuoluline, kuna kauba tolliterminaalis hoidmise nõue teeb võimatuks lõpliku deklaratsiooni vormistamise.

Varasema süsteemi kohaselt vormistati väärismetallist ehete impordil R-deklaratsioon (eeldeklaratsioon), misjärel toodi kaup üle tollipiiri ja importöör viis selle Eesti Vabariigi Proovikotta kontrollimisele ja märgistamisele. Kümne päeva jooksul sai importöör Proovikojast kauba kontrollituna ja märgistatuna tagasi. Proovikoda andis ka õiendi, et tegu on tõepoolest väärismetallist esemetega ja nende proov vastab täpselt Väärismetalltoodete proovi seaduse nõuetele. Selle õiendi alusel vormistati ka lõplik deklaratsioon ning importöör maksis riigimaksud (käibemaks, riigilõiv).

Uue tollivormistuse korraga tekkis surnud ring. Väärismetallist ehted peab viima hoiule tolliterminaali, kuni lõpliku deklaratsiooni vormistamiseni. Ilma Proovikoja õiendita aga deklaratsiooni vormistada ei saa, kuid Proovikotta ka kaupa viia ei tohi.

Nädal pärast uue tolliseaduse kehtestamist peatati kuni aasta lõpuni Eestisse toodavate kaupade tolliterminaalis hoiustamise nõue. Nädalaga tolliterminaalidesse kogunenud väärismetallist ehted oli võimalik Eestisse tuua. Seni aga puudub lahendus, kuidas alates uuest aastast on võimalik Eestisse väärismetalli tuua.

Rahandusministeeriumi tollitalituse juhataja Marek Uusküla kinnitab, et lahendus leitakse lähipäevil, kui jõutakse tolliametiga ühistele seisukohtadele, milliseid määruseid on vaja muuta.

Tõepoolest on tekkinud olukord, kus pärast 31. oktoobrit ei olnud võimalik väärismetallist esemete Eestisse toomisel enam kasutada eeldeklaratsiooni. See tegi võimatuks väärismetallist esemete viimise Proovikotta.

Olukorra lahendamiseks ei ole plaanis muuta tolliseadust. Küll aga muudetakse mõnda korraldusliku määrust. Millist määrust muuta on praegu vaidlusalune objekt. Rahandusministeerium ja tolliamet on selles erinevatel seisukohtadel. Rahandusministeeriumi seisukoha järgi ei ole praegu kehtiva korra järgi võimalik tollilaost kaupa Proovikotta viia. Toll arvab, et ühe või teise punkti järgi on see võimalik. Mina selliseid punkte tolliseadusest välja ei loe.

Minu teada ei ole mõeldav ka, et Proovikoja töötaja tuleks ise tollilattu väärismetallist esemetele vajalikku ekspertiisi tegema. Ma arvan, et töötava skeemi transformeerimine tolliseadusse on kergem, kui hakata Proovikoja tööd ümber korraldama. Lähema paari päeva jooksul püüame saada selgeks, kuidas seda teha ja milliseid määruseid muuta.

Novembri alguses valitsenud segaduse kordumist ei tasu karta, kuna aastavahetuseks on kindlasti lahendus probleemile leitud.

Analoogne probleem on ka relvade ajutisel ladustamisel. Ka selles küsimuses saabub selgus pärast 24. novembrit toimuvat kohtumist relvade importööridega.

Hetkel kuum