28. november 1999 kell 22:00

Kas eluasemelaenu võiks tervikuna vabastada tulumaksust?

Võimalusi noort peret aidata on mitmesuguseid ja ka nende võimaluste maksumus on erinev. Eluaseme soetamiseks tehtud kulutuste täies mahus tulumaksust vabastamist ei pea ma siiski õigeks, sest jutt on shteliselt suurtest summadest ja mõni võib hakatagi ehitama lihtsalt ehitamise pärast, s.t et mitte tulumaksu maksta. Aga üks võimalus on tõesti see, et garanteeritakse laenud, üks see, et makstakse näiteks noorele perele intressitoetust -- makstakse osa intressist kinni.

Reformierakond pooldab intresside osalist kustutamist. Milline võimalus lõpuks jääb, on edasiste diskussioonide küsimus.

Ma ei ole pädev seda küsimust kommenteerima, mulle tundub, et sellises lähenemises on midagi kardinaalselt korrast ära -- tegemist on ju laenuga, miks peaks laenusumma olema tulumaksuvaba?

Kõik noore pere laenu jaoks pakutavad soodustuse võimalused, mida tahetakse rakendada, sõltuvad eelkõige riigist. Neid võimalusi on tegelikult üsna palju -- ehitada näiteks kortereid või maju ja neid üürida, mitte ainult müüa. Loomulikult kõik lisaplussid, olgu siis intresside tulumaksust vabastamine või kogu summa tulumaksust vabastamine, suurendab potentsiaalsete huvitatute ringi.

Kogu summa tulumaksust vabastamine on võib-olla riigi seisukohalt pisut liig. Minu arvates poleks see ka kõige mõistlikum, on palju muidki võimalusi. Arvata võib, et siis see noor pere muutub praktiliselt tulumaksuvabaks -- eluasemele tehtud kulutused moodustavad suure osa sissetulekutest. Panga seisukohalt võib seda lahendust tervitada. Pangal on hea meel, kui tal on sellise pikkusega ressurss, mida laenuks anda. Kõik asjad, mis kindlustavad kliendi maksevõimet, on panga seisukohast ainult head.

Ühe variandina on see täiesti mõeldav, nii saab toetust anda, aga see pole mingi võlulahendus. Maksu maksmata jätmine on ju samasugune kulutus riigile, kui me maksaksime noorele perele peale. Sel, mis vormis soodustus tehakse, pole suurt vahet -- see, kui me ei võta eluasemelaenult tulumaksu, on sisuliselt pea samaväärne sellega, kui me maksaksime noorele perele peale, aga võtaksime ikka maksu.

Kui valitsus tahab noori peresid toetada, peab ta ikka arvestama mingi reaalse rahasummaga. Kas see tuleb maksusoodustuse või millegi muu kaudu, on juba n-ö tehniline küsimus. Bürokraatiat lisab nii üks kui teine variant.

Hetkel kuum