Madli Zobel • 28. november 1999 kell 22:00

Majutajad lauskontrolli alla

Eelmise nädala reedest võivad majutusteenust pakkuda ainult atesteeritud ööbimiskohad, turismiameti andmeil puudub tunnistus ligi 70 protsendil Eesti majutuskohtadest.

Eestis on kokku 498 majutusettevõtet, kellest atesteerimistunnistuse on saanud vaid 110 ööbimiskohta. Turismiamet ootab sel nädalal avaldusi veel tervelt hulgalt hilinejatelt, kelle seas on ka rahvusvahelisse Mercure'i hotelliketti kuuluv Grand Hotel Mercure Tallinn. «Töönädal tuleb kindlasti tihe,» lausus turismiameti arendusosakonna juhataja Anne Hermlin.

246 ööbimiskohaga hotelli Grand Hotel Mercure administratsioonis töötav Marko Müürisepp ütles, et hotellil võinuks atesteerimistunnistus olla juba alates avamisest, ent viivituse tingis mitme asjaolu kokkulangemine. «Mingi avaldus läks vist postiga valesse kohta,» lisas ta.

Tallinna Särgava külalistemaja juhataja Jüri Padam ütles, et nende majutuskoha ainus atesteerimistunnistuse saamist takistav tegur on tuletõrjeredel, mis nõutud paigas soosis varaste tegevust. «Tallinnas on tegelikult neid nõudeid palju kergem täita,» lausus ta.

Majutusettevõtetele esitatavate kohustuslike nõuete järgi liigitatakse ööbimiskohad 7 kategooriasse -- hotellid, motellid, külalistemajad, hostelid, puhkemajad, puhkekülad ja -laagrid ning kodumajutus. Igale kategooriale on sätestatud minimaalsed kriteeriumid, millele nad peavad vastama. Need puudutavad näiteks evakuatsiooniplaani olemasolu, tualettide arvu jm.

Turismiamet on kooskõlastanud tarbijakaitseametiga tööplaani, mille järgi esitab turismiamet tarbijakaitseameti regionaalsetele üksustele piirkonnas tegutsevate atesteerimata majutusettevõtete nimekirja. «Kokkuleppe kohaselt kontrollivad nad tunnistuse olemasolu nähtaval kohal,» lausus Anne Hermlin.

Atesteerimistunnistuse puudumisel teeb tarbijakaitseamet majutuskoha pidajale ettekirjutuse, mis annab asutusele võimaluse enne järelkontrolli taotleda atesteerimistunnistust. «Tarbijakaitseseadusest lähtuvaid trahve ei hakata määrama sisuliselt enne kahte kuud,» lisas Hermlin.

Hermlin lausus, et eriti oluline on majutusteenuse pakkujate liigitamine välisturistidele. «Tänased nõuded on kooskõlas ELi turismistatistika liigitusega ja majutusettevõtete tuleohutuse ja tervisekaitse juhistega,» sõnas Hermlin.

Hetkel kuum