28. november 1999 kell 22:00

Presidendi kodu noore pere pilootprojektiks

Kolmikliit on asunud otsima noorte perede elamistingimuste parandamise võimalusi. Möödunud nädalal oma kavasid president Lennart Merile tutvustanud valitsus näeb lahendust eluasemelaenu garanteerimises ning intressitoetuste maksmises. Tallinna linnapea Jüri Mõis kavatseb noortele peredele jagada tasuta maad.

Äripäeva arvates on valitsuse ja Tallinna linna pakutud lahendusvariandid valed. Selle asemel, et maksta toetusi, tuleb otsida võimalusi, kuidas parandada noore pere maksevõimet.

Eestil pole vaja põllumajandustoetustele sarnaseid riigieelarve eraldisi. Tuleb loobuda esmapilgul ilusast ja valijate hääli toovast, kuid lõpptulemusena riigile kulukaks osutuvast dotatsioonikavast. Enne toetusskeemide käivitamist peavad valitsusliikmed endalt küsima, milles on probleem, et noored pered ei ehita uut kodu.

Põhjusi on kaks: esiteks pole noored maksejõulised ja teiseks on pangad olnud kitsid erinevate laenutoodete ja finantseerimisskeemide pakkumisel. Pankade laenutegevus muutub paindlikumaks pärast laenutagatise nõude kadumist krediidiasutuste seadusest.

Noorte perede maksejõulisus sõltub aga otseselt riigi ja omavalitsuste maksupoliitikast. Raske on tasuda eluasemelaenu, kui pere eelarve kulude pool riigi aktsiisipoliitika tõttu igal aastal järsult kasvab või suurenevad väljaminekud riigi ja kohalike omavalitsuste omanduses olevate monopoolsete ettevõtete teenustele.

On tragikoomiline, et ühel päeval kirjutavad ajalehed maamaksu tõstmisest Tallinnas poole võrra ja järgmisel päeval linnapea kavast hakata tasuta maad jagama. Sarnast «ühe käega luban, teisega võtan» maksupoliitikat ajab kolmikliit ka riigi tasandil.

Armas peaminister Mart Laar, noored pered hakkavad uue kodu rajamise peale tõsiselt mõtlema alles siis, kui nende tulud ületavad kulusid. Ja siin ei ole lahenduseks riigigarantii või intressitoetuste maksmine, mis tekitab ebavõrdsust, on kulukas ja viib lõpuks tupikusse.

Selle asemel peab riik maksumaksjate, sh noorte perede käest vähem raha ära korjama. Äripäev pakub kaks lahendust. Lisaks eluasemelaenu intressidele tuleb eraisikutel võimaldada oma aastatulust arvestada maha eluasemelaenu tagasimaksed.

Teine võimalus on vabastada eramuehitus käibemaksust. Selle ettepaneku kasulikkust on isiklikult juba kogenud noore pere projektiga aktiivselt tegelev president Lennart Meri. Presidendile Viimsisse maja ehitamist organiseerinud Aivar Osa jättis tasumata käibemaksu, mis on oluline tegur iga eramu lõpphinna kujunemisel.

Hetkel kuum