30 november 1999

Kas eramu projekt on odav või liiga kallis

Eramuehitaja ei kujuta projekteerijat valides ette, mida tähendab projekt, ega tea, millises mahus projektdokumentatsiooni ta vajab ja kas selle hind on kõrge või nii madal, et tekitab kahtluse projekteerija oskustes.

Projekti hinna kriteerium on maja keerukuse aste ja tellija erisoovid. Hoonete ehituse raskusklassid liigitatakse viieks, kõige madalamasse kuuluvad tööstus- ja abiehitused, kõige kõrgemasse esindusinterjöörid. Projekti tasumäär kõigub 2,2 ja 14,5 protsendi vahel. 1 mln kroonise ehitusmaksumusega hoone puhul moodustab projekti maksumus 10% (III raskusklassi eramu) sellest ehk 100 000 krooni. Ehitusmaksumuse kasvades projekti tasumäära protsent alaneb. Hinnale lisanduvat käibemaksu eraisik tagasi ei saa.

Arhitektuurifirma üks ArchiCADi tarkvaraga töökoht maksab 120 000 krooni, lisaks plotterid, printerid, monitorid, kokku veerand miljonit. Tehnikale lisanduvad riigi- ja olmemaksud. Miljonilise eramu arhitektuurne osa maksab 50 000 kr, millest 30% kulub palgaks. Kaks arhitekti saavad kahe kuu töö eest koos projektijuhtimisega eriosade vahel kuu töötasuks 3750 kr. Samas maksab mullivann koos furnituuridega 40 000 kr.

Eramu puhul on tellija ja arhitekti vahelisi kooskõlastusi rohkem kui ühegi teise objektiga. Selleks kuluv tööaeg ei lähe tavaliselt kuhugi arvele, kuid on tähtis ja hea lõpptulemuse jaoks vajalik. Kõik laabub normaalselt, kui tellija on abikaasaga oma soovides üksmeelel. Kogemused näitavad, et eramu puhul tuleb arhitektil ennast häälestada pidevate muudatuste tegemisele projekteerimise käigus.

Osa tellijaid tahab eramule juurdeehitust. See on projekteerijale keeruline töö, sest tuleb arvestada olemasoleva maja arhitektuuriga. Siin on võimalik projekteerimistasu suurenemine 25 protsendini.

Arhitekti jaoks on kõige keerulisem olemasoleva eramu täielik ümberehitus. Rekonstruktsiooniprojekti tasumäär võib suureneda 50 protsendini. Seaduse järgi tohib projekti muuta hoone projekteerinud arhitekt. 50ndatel projekteeritud majade arhitektid pole tihti enam elavate hulgas, kuid valdava osa ümberehitustest moodustavad sellest ajast pärinevad hooned.

Autor: Mai ?ein

Hetkel kuum