1. detsember 1999 kell 22:00

Rasmussoni tegevus ja selle seaduslikkus

26.11 ÄPs ilmus järjekordne Sirje Niitra promoartikkel Bekkeri Sadamas opereerivast OÜst Rasmusson. Orenburgnefti ja temaga seotud firmasid süüdistatakse Rasmussoni tegevuse takistamises.

Tegelikult ei ole me kunagi takistatud Rasmussoni seaduslikku majandustegevust. Kuid oleme seaduslike vahenditega kaitsnud oma õigusi ja juhtinud riigi- ning linnavõimude tähelepanu Rasmussoni ebaseaduslikule tegevusele. Pöördusime politseisse, kui Rasmusson teostas ebaseaduslikku raudtee-ehitust. Kuni 23. 10 reageeris politsei meie avaldustele ja vastavalt seadusele peatas ehitustöö.

Seda hämmastavam on, et 23.10 otsustas politseiameti peadirektori asetäitja hr Kasesalu mitte enam takistada Rasmussoni haldusõigusrikkumist. Ka selleks ajaks polnud Rasmussonil raudtee ehituseks vajalikke lube. 17.10 karistati Rasmussoni tänava ebaseadusliku sulgemise eest haldustrahviga. On hämmastav, et Kasesalu ei näinud enam õigusrikkumist. 25.10 pressiteates kinnitab Tallinna politsei, et ebaseaduslik ehitustegevus oleks peatatud, kui keegi oleks teinud kaebuse. Helistasin 23.10 Kasesalule ja teatasin ebaseadusliku ehitustegevuse jätkumisest.

Sujuvalt on hakanud Rasmussoni ebaseadusliku raudtee-ehituse legaliseerimine liikuma ka uues linnavalitsuses.

Tallinna linnale kuulub 49% ASi Balti Baas aktsiatest. On hämmastav, et Tallinna värske linnapea teatab pankrotihaldurile, et linna huvi Bekkeri sadama küsimuse lahendamisel on minimaalne. Balti Baasi varade hinnanguline väärtus on 80--100 miljonit krooni. Pankrotiprotsessi seaduslikul lõpetamisel jääb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist raha üle ka omanikele, sh Tallinnale. Hr Mõis võib olla nii rikas, et paarkümmend miljonit ei ole tema jaoks raha, linnakodanikuna arvan, et see on suur raha.

Linnavalitsuse sellist suhtumist võib seletada kohalike valimiste Isamaaliidu suurfinantseerijatega: N-Terminaal Grupp 200 000, Logman Invest (Endel Siffi suurosalusega firma) 200 000. Uued linnaisad on juba jõudnud anda Marati 14 ja Marati 7 vahelise Klaasi tänava Rasmussonile «täielikuks teenindamiseks». Tänav on teistele läbipääsuks raudse väravaga suletud.

Meile heidetakse ette, et me ei tee koostööd Bekkeri sadamas. Eesti seadusi täitva firmana ei pea me võimalikuks teha koostööd Endel Siffiga seotud firmadega. Firmadega, kes on osalised ASi Balti Baas vara väljakantimisel, ebaseaduslikul raudtee-ehitusel ja selle aasta suurimas avastatud salakütuse veos.

Kuna ÄP artiklis süüdistatakse meid ka «ise mitte midagi tegemises», olgu lisatud, et AS Onako Eesti teostab naftasaaduste transiiti teiste Eesti sadamate kaudu. Eelmise aasta transporditeenuste käive oli üle 500 miljoni krooni, tänavu prognoositav 600 miljonit.

Hetkel kuum