6 detsember 1999

Superteli kohtuasi riigi vastu läheb edasi jaanuaris

Kohtu otsuse kohaselt peab ministri esindaja esitama 20. detsembriks täiendavad materjalid, mille alusel teede- ja sideminister Supertel Eesti tegevuse ebaseaduslikuks kuulutas ning firma tegevuse ettekirjutusega peatas.

Teede- ja sideministri esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv esitas kohtule ministri käskkirja aluseks olevate dokumentidena Superteli ajalehes avaldatud reklaami kaugekõneteenuse kohta ning firma koduleheküljelt väljaprinditud informatsiooni.

Täiendava materjalina kavatseb ministri esindaja esitada ministeeriumi ja Supertel Eesti vahelise kirjavahetuse.

Kirjavahetuses selgitas ministeerium, et Supertel on vastava loata moodustatud sidevõrgu ja pakub selle baasil ebaseaduslikku kaugekõneteenust. Supertel kinnitas vastustes, et pole sidevõrku moodustanud.

Superteli esindajad kinnitasid kohtus, et firma ei ole moodustanud uut sidevõrku, nagu väidab minister, vaid osutab kaugekõneteenust telefoniteenuse abonenteeskirjade kohaselt ning sõnumi edastamine toimub olemasolevate võrkude baasil.

Aivar Pilve sõnul pole Supertel suutnud tõestada, et pole moodustanud uut sidevõrku.

Superteli selgituse kohaselt liigub kliendi kõne vormis edastatud sõnum Eesti Telefoni võrgu kaudu Superteli käsutuses olevasse vahendusjaama, kus sõnum võtab andmeside vormi ning liigub Eesti Telefoni võrgu kaudu edasi Soome.

Teede- ja sideministeeriumi asekantsleri Tõnu Naestema sõnul on Superteli kasutatav vahendusjaam seadmeks, mis on käsitletav sidevõrgu komponendina ja tõestab seega sidevõrgu moodustamist.

Superteli esindajad ei osanud selgitada, kuidas liigub kõne Soomest edasi kaugekõne sihtpunkti ja märkisid, et see ei ole neile kui teenuse ostjale oluline.

Kui selgub, et Soomest liigub kõne edasi mõnda telefonivõrku, ongi Pilve sõnul toimunud uue sidevõrgu moodustamine olemasolevate võrkude baasil.

Superteli esindajate väitel ei ole väljaspool Eestit toimuv sideseaduse objektiks.

Autor: BNS

Hetkel kuum