Aili Kukumägi • 6 detsember 1999

Venekeelne sihtrühm erineb eestikeelsest

Eesti- ja venekeelse sihtrühma ostukäitumine on nii erinev, et ühesuguse kampaaniaga on mõlemat korraga raske tabada, selgub Emori uuringutest. Siiski vaatlevad turundajad Eesti turgu selles osas üsna ühtlasena.

Erinevus on näiteks kasvõi selles, et muu rahvuse seas on suundumus ostud ette planeerida. Paljud neist valivad tooted odavamate kaupade sesast ja ka odavaimast ostukohast: seetõttu eelistavad neist paljud ka osta turult. Müügitoetuskampaaniasse kaupluses suhtuvad mitte-eestlased soosivamalt kui eestlased.

«Müügitoetusalases turunduses ja kommunikatsioonis peaks kindlasti lähtuma kahest erisugusest tarbijarühmast,» ütleb Emori projektijuht Ülle Pärnoja, kuid tõdeb samas, et turundajale käib tihti üle jõu teha kahte kampaaniat korraga. Seetõttu on etem otsida kahe sihtrühma ühiseid jooni, neidki on palju.

Nii näiteks ütleb Radiolinja Eesti turundusjuht Andrus Hiiepuu, et oma uue teenuse Point turule toomise puhul tuli nimevalikul lähtuda rahvusvahelisusest, sest 40% Eesti elanikest ei räägi eesti keeles.

Tartu Õlletehas ei ole venekeelset sihtrühma eraldi uurinud. Kuid näiteks selle aasta tulemuslikumaks turundusteoks kuulutatud A. Le Coq kaubamärgi turuletoomisel tutvustati venekeelses reklaamis A. Le Coqi tausta ja firma ajaloolist seotust tsaari-Venemaaga.

Electrolux Eesti marketingijuht Andres Kesker ütleb, et Electroluxi vene- ja eestikeelsele sihtrühmale suunatud turundustegevus ei ole erinev, sest Electrolux on suur korporatsioon, mis hindab Eesti turgu ühtsena. Reklaam aga tõlgitakse ka vene keelde.

Venekeelne kliendigrupp on meile läbi aegade olnud oluline. Seetõttu sai tehtud müügikontorgi Jõhvi, et olla paremini kursis regiooni tegemiste ja nõudmistega. Oleme rakendanud just sellele piirkonnale soodusmüügikampaaniaid ja sponsorüritusi. Ka toodete koolitused on toimunud venekeelsete programmide järgi.

Tallina piirkonnas on eristunud venekeelsetele klientidele orienteeritud jaotuskanalid. Püüame nendega hoida häid sidemeid ja toimida nende näpunäidete järgi, kui on võimalik.

Reklaam ei ole seni erinenud eestikeelsest, oleme vaid tõlkinud vene keelde. Loen seda õigeks kulude kokkuhoiu tõttu ja samuti müügipoliitiliselt, sest tooted on ju täpselt samad. Küll aga on kõik juhised ja dokumendid ka venekeelsed.

Vt. ka graafikut:Hoiakud sisseoste tehes

Hetkel kuum