Väinu Rozental • 7 detsember 1999

FKSMile suur veevärgitellimus

ASi FKSM juhatuse esimees Kaido Fridolini teatel on Phare rahaga finantseeritav keskkonnaprojekt Eesti selle aasta mahukaim.

Kolme linna veevärgi nüüdisajastamise maksumus ulatub 90 miljoni kroonini. Rajatisi projekteerima ja ehitama hakkab FKSMi tütarettevõte AS Keskkonnaehitus.

Paide linnapea Tõnis Kõivu sõnul saavad linnad tänu uuendatud veevärgile kvaliteetse joogivee ja see kõrvaldab ühe takistuse nende piirkondade ettevõtluse arengus. «Seni pole meie vee kvaliteet kõige parem olnud,» nentis Paide linnapea. Kolmes linnas kokku liituvad veevärgiga 500--600 peret, samuti paraneb ettevõtete veevarustus.

ASi Keskkonnaehitus juht Ilmari Kuusaru ütles, et kõigepealt hakkab firma rajatisi projekteerima, hiljemalt märtsis jõutakse ehitamiseni ning siis kasutatakse ka kohalike firmade alltöövõttu. «Nad teavad olusid paremini ja on odavamad,» lisas Kuusaru. «Kokku tellime alltöövõttu mitmekümne miljoni ringis.» Kuusaru sõnul küsis Keskkonnaehitus osa pakkumisi allhankijatelt juba enne riigihankekonkurssi, osa pakkumisi tehakse pärast projekteerimistööde lõppu.

Lepingu raames rajatakse Paide joogivee parandamiseks linnast 2,5 km kaugusele neli puurkaevu, linnaserva veepuhastusjaam ning uuendatakse ka veetorustikku. Rakvere linn saab uue veepuhastusjaama, ehitatakse pumbajaamu, toorveetrasse ning 10 km veejaotus- ja kanalisatsioonitorustikku. Raplasse tehakse uus jaotustorustik, mille kaudu hakkab paremat joogivett saama ka Alu alevik.

Kolme linna veevärgi uuendamine on ASi Eesti Veevärk elluviidava kohalike omavalitsuste keskkonnaprogrammi osa, mida alustati 1996. a. Lepingu järgi täidab AS Eesti Veevärk projektis tellija esindaja ja järelevalve ülesandeid. Ehitustööd kolmes linnas valmivad järgmise aasta lõpuks.

Hetkel kuum