12. detsember 1999 kell 22:00

Väärtpaberitulu deklareerimine

Hiljuti teatas maksuamet, et nad kahtlustavad ligi 4500 füüsilist isikut väärtpaberitulu deklareerimata jätmises viimasel kolmel aastal. Maksuamet kutsub neid isikuid väärtpaberitulu tagantjärele deklareerima. Sellisel viisil vabatahtlikult väärtpaberitulu deklareerinud füüsilisi isikuid maksuamet väidetavalt ei trahvi, samas on need isikud aga kohustatud tasuma kajastamata tulu pealt tulumaksu ja maksma intressi, mis on praegu 25 protsenti aastas.

Füüsilisi isikuid saab karistada maksualaste õiguserikkumiste eest halduskorras rahatrahviga või kriminaalkorras aresti või vabadusekaotusega. Käesoleva aasta algusest kehtivad kuni 6 korda kõrgemad trahvide ülemmäärad kui eelmisel aastal. Siinkohal on oluline märkida, et nende trahvimäärade järgi saab karistada ainult pärast 1. jaanuari 1999 toime pandud haldusõigusrikkumiste eest. Seega ei rakendu need kõrgemad trahvimäärad isikute suhtes, kes olid teinud väärtpaberitehinguid 1996. ja 1997. aastal, kuid polnud seda järgmisel aastal deklareerinud. Kohaldamisele kuuluvad maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäeva hetkel ehk vastavalt 1997. ja 1998. aasta 31. märtsil kehtinud sätted. Uued trahvimäärad kehtivad vaid isikute suhtes, kes ei deklareerinud oma 1998. aasta väärtpaberitulu 1999. aasta märtsi lõpuks.

1997. ja 1998. aasta märtsis deklareerimisele kuulunud väärtpaberitehingutest saadud tulu deklaratsioonis kajastamata jätmise korral on võimalik füüsilise isiku suhtes kohaldada rahatrahvi kuni viiekümne päevapalga ulatuses.

Tasumata summalt intresside arvutamisel kuuluvad kohaldamisele kõik vahepeal kehtinud erinevad intressimäärad, mis varieeruvad vahemikus 0,035--0,12% päevas. Maksumaksjal on õigus taotleda maksuvõla tasumise ajatamist. Taotluse rahuldamise korral on maksuhalduril õigus vähendada tähtpäevaks tasumata maksusummalt arvestatava intressi määra kuni 50% ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Autor: Olavi Jänes

Hetkel kuum