13 detsember 1999

Meedia-monitooringut saab ise teha

Siinkohal antud lihtsustatud õpetus on arendatud teaduslikes meediauuringutes kasutatavast kontentanalüüsist. Meetod on kõige sobilikum just trükiajakirjanduse kajastuste jälgimiseks.

Jälgitavaks ühikuks soovitan valida kirjutise. Igapäevaselt kirjutavat ajakirjandust monitoorides võtke välja teie või teie organisatsiooni (ettevõtte) kohta ilmunud kirjutised ja paigutage neis avaldatud info tabelisse. Tabeli jaoks on vajalik määrata kategooriad, mille järgi te oma kirjutisi analüüsite. Näiteks:

- kirjutise pealkiri

- kirjutise teema

- kirjutise probleem

- kirjutise avaldanud kanal

- kirjutise ilmumise kuupäev

- kirjutise autor jne.

Ning siis tuleb teha kas igal nädalal või korra kuus kokkuvõtte, millises kanalis ja kuidas teid või teie ettevõtet on kajastatud, millised sõnumid on avalikkus teilt saanud ja milliseid sõnumeid saadab avalikkus teile, kuidas üks või teine meediakanal teisse suhtub.

Autor: Kaja Tampere

Hetkel kuum