Tiit Elner • 3. veebruar 2000 kell 11:40

Valitsus tahab laiendada kohalike maksude maksjate ringi

Järgmisel teisipäeval valitsuse istungil arutatav kohalike maksude seaduse muutmine laiendaks kohaliku müügimaksu kohustust omavalitsusüksuses registreeritud ettevõtetelt kõigile vallas või linnas kauplemis- või teenindusluba omavatele ettevõtetele.

Kohaliku müügimaksu suurus on seadusega piiratud ühe protsendiga käibelt. Muudatus võimaldab ka mootorsõiduki võõrandamisel taotleda proportsionaalselt kuude arvuga taotleda tagasi juba tasutud kohalikku mootorsõidukimaksu.

Rahandusministeeriumis valminud eelnõu on kooskõlastanud majandus- ja justiitsministeerium.

Jaanuaris valminud riigikontrolli otsus on kohalike maksude osas eriarvamusel. 'Jääb üle ainult nõustuda, et kohaliku ettevõtluse maksustamine ei soodustaks ettevõtluse arengut, sest kogukonna maksujõulisus sõltub eelkõige ettevõtluse arengust ja edust välisturgudel. Analüüsi andmetel ei ole kohalikel maksudel omavalitsusüksuste tulude struktuuris erilist kaalu (ca 1% tuludest) ja pole ette näha, et see võiks tulevikus tõusta. Analüüsis jõuti tõdemuseni, et Eesti on väike maa ja tema regioonidel puuduvad eritingimused, mis õigustaksid kohalike maksude kehtestamist. Eestis oleks otstarbekam piirduda vaid üleriigiliste maksude ja nende efektiivsema ning omavalitsusüksuste huve arvestava ümberjagamisega,' märkis peakontrolör Kalju Koha otsuses.

Kohaliku maksu kehtestab omavalitsusüksuse volikogu. Tallinnas on kehtestatud teede ja tänavate sulgemise, mootorsõiduki- ja reklaamimaks. Peale nende on seaduse järgi võimalik kehtestada isiku-, müügi-, paadi-, loomapidamis- ja lõbustusmaksu.

Hetkel kuum