Silva Männik • 24. märts 2000 kell 8:48

Tallinna börs avaldab reaalajas võlakirjade tulususindeksit

Alates tänasest on Tallinna Väärtpaberibörsi (TVB) Interneti reaalajas kauplemisinformatsiooni leheküljel võimalik jälgida börsil noteeritud võlakirjade tulusust ning võlakirjaturu keskmise tulususe indeksit Bondway.

Sellise indeksi esitamine on vajalik, et luua investoritele terviklik nägemus börsil kaubeldavate võlakirjade üldisest tulusustasemest ja selle muutustest. Investor näeb ka iga konkreetse võlakirja tulusust võrrelduna turu keskmise tulususega, mis taas täiendab informatsiooni investeerimisotsuse tegemiseks.

Võlakirja tulusus lunastamistähtajani on üks olulisemaid võlakirja väärtuse hindamise kriteeriumeid investori jaoks. See on näitaja, mille alusel investor saab otsustada võlakirjade investeerimisväärtuse üle, võrreldes teiste fikseeritud tulususega rahapaigutustega, nagu näiteks pangahoiused. Võlakirja tulusus võtab arvesse kõiki eelseisvaid intressimakseid ning samuti tulu kapitalikasvult (soetushinna ja lunastamisväärtuse vahe).

Üksikute võlakirjade tulusus on kättesaadav võlakirjade nimekirja leheküljel vastava võlakirja ostu- või müüginoteeringu all; turu keskmise tulususe indeks Bondway on nähtav reaalajas kauplemisinfo lehekülje all oleva lingi 'Indeksid' peale klikkides (http://online.tse.ee/indexes.html).

Investoritel ei ole siiani olnud börsi vahendusel võimalik saada infot börsil kaubeldavate võlakirjade tulususe kohta, mistõttu oli ka raske hinnata investeeringu väärtust ja teha õiget investeerimisotsust, selgitas väärtpaberibörsi investorsuhete osakonna juhataja Eva Palu. Kuna turul on erineva lunastamistähtaja ja intressimaksetega võlakirju, ei ole võimalik pelgalt hinna alusel otsustada ka kaubeldavate võlakirjade omavahelise kasumlikkuse suhte kohta.

Seoses täiendustega jõuavad börsi online lehe vahendusel investoriteni iga börsil kaubeldava võlakirja tulususparameetrid. Iga konkreetse võlakirja kohta arvutatakse selle tulusust lunastamistähtajani nii ostu- kui müügihinna alusel. Investoril on võimalik jälgida ka tulususte liikumist ajalooliselt, sh ostu- ja müügihinna vahe liikumisi. Seeläbi saab investor täiendavat informatsiooni võlakirja likviidsuse ja stabiilsuse kohta.

Kui investor ostab võlakirja hinnaga, mis jääb alla lunastamisväärtuse, saab ta lisaks intressitulule tulu ka ostu- ja lunastamishinna vahest. Võrdsetel tingimustel on seetõttu odavamalt ostetud võlakiri tulusam. Tulususe arvestamisel eeldatakse, et investor hoiab võlakirja kuni lunastamistähtajani. Tulusust väljendatakse protsentides.

Hetkel kuum