Ülo Toomsalu • 27. märts 2000 kell 6:04

Kaitsevägi toodab üliruttu ohvitseriks saavaid sõjaväelasi

Kaitsevägi on esitanud tegevteenistuses olevaid ametnikke põhjendamatult ohvitseri auastme saamiseks ning lasknud presidendil mõne ohvitseri auastmeid liiga kiiresti tõsta, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kaitsejõudude peastaap on lubanud mõnedel tegevteenistuses olevatel kaitseväe ametnikel ja allohvitseridel ohvitseriks saamiseks läbida 2 korda 20 päeva kestvad kursused, mis aga on mõeldud ainult reservohvitseride koolitamiseks.

Samal ajal peavad teised tegevteenistuses olevad reamehed ja allohvitserid ohvitseriks saamisel läbima kaks aastat kestva sõjakooli.

Kaitsejõudude peastaabi operatiivosakonna ülem kolonel Oskar Mark ütles, et ta ei pea sellist süsteemi õigeks, kuid lisas, et tal pole õigust kommenteerida kaitseväe juhataja ja presidendi otsuseid. 'Auastmeid annab kaitseväe juhataja ettepanekul vabariigi president,' lausus Mark.

Tundmatuks jääda soovinud ohvitseri sõnul ei ole reservohvitseride kursuse tase tegevteenistuses oleva ohvitseri auastme saamiseks piisav.

Eesti Päevaleht palus auastmete andmise süsteemi kommenteerida paljudel tegevteenistuses olevatel ohvitseridel, kes kõik eranditult sellest keeldusid. Nad põhjendasid keeldumist kartusega langeda praegu USAs õppiva kaitseväe juhataja kindralleitnant Johannes Kerdi ja kaitseväe personaliosakonna põlu alla.

Ohvitseride teenistuskäik reguleeritakse uue kaitseväeteenistuse seadusega, kui president selle välja kuulutab, kuid samas seaduses on ka punkt, mis lubab teha erandeid. Teoreetiliselt on võimalik ja seaduslik teha auastmeta inimesest nädala ajaga kindralleitnant.

Hetkel kuum