Inno Tähismaa • 12. aprill 2000 kell 14:23

Äripäev: tulumaks peab saama avalikuks

Äripäeva homne juhtkiri toetab Isamaaliidu ettepanekut avalikustada iga inimese aastas makstud tulumaks. Kui avalikustame selle, kui palju igaüks meist riigile makse maksab, aitame kaasa maksulaekumise paranemisele ning maksupettuste, sealhulgas ümbrikupalkade osakaalu vähenemisele.

Järgneb refereering:

Kindlasti jääb ka ametnikele vähem võimalusi korruptiivse tegevuse harrastamiseks. Asja see külg enam tõestamist ei vaja, võte on lähematel naabritel, soomlastel, taanlastel jt ära proovitud ja kasutusel praegugi, sest see on end õigustanud - maksuametite töö on paranenud ning maksud jooksevad tõepoolest suuremate tõrgeteta riigi rahakotti.

Avalikustades igaühe panuse maksulaekumises muudame me ühiskonna läbipaistvamaks ning mida läbipaistvam ja avatum on ühiskond, seda suuremaks kujuneb ühiskonna enda kontroll tema sees toimuva üle. Avalikustamise kaudu toimub ka niiöelda ühiskonna eetiline tervenemine. Meetodi efektiivsus põhineb tema lihtsusel - panus on tehtud inimesele. Seesama asjaolu on aga ühtaegu tema nõrkuseks. Igas ühiskonnas on liikmeid, kes torkavad silma kõrgendatud uudishimuga ligimese rahakoti sisu seisu vastu. Selline naaber võib üsna tülikaks osutuda, sest tema jaoks on kahtlane näiteks sellinegi seik, miks naaber on oma Honda Civicu Audi vastu vahetanud või miks teine üleaedne riigile vaid mõnikümmend tuhat krooni tulumaksu maksab, kui endal kerkib majale teine korrus.

Ausal kodanikul pole midagi karta, pealekaebajatega tasub aga alati arvestada ja olla valmis puhuks, kui maksuamet kaebuse peale kohale tuleb - hoida dokumendid käepärast (tuludeklaratsiooni täitmiseks on need nagunii olemas). Kallist aega läheb maksuametile seletusi jagades siiski kaotsi.

Eraettevõtteis on palganumbrid tööandja ja töövõtja omavaheline saladus, nende avalikuks tulek võib viia sisepingete tekkimiseni ja seda suurema tõenäosusega neis ettevõtteis, kus ka palgapoliitika on seni olnud ebaselge. Teisalt korrastab see üldist palgaturgu. Miinuseks tuleb lugeda seegi, et tulumaksu avalikustamine ei näita inimeste tegelikke sissetulekuid, vaid üksnes palka - dividendide pealt saaja tulumaksu ei maksa - ning isegi palka täpselt mitte, kui abikaasad täidavad ühise tuludeklaratsiooni. See on ebaõiglane ülejäänute suhtes. Ses mõttes on vara deklareerimine õiglasem variant.

Ettevõtjaid häälestab avalikustamise vastu seik, et konkurent saab temast teada infot, mida ta seni on teiste eest on salajas hoidnud. Siin on aga kõik ettevõtjad võrdses situatsioonis - info on kättesaadav kõigile kõigist. Inimese sissetulekud on väga isiklik asi, mistõttu võib tulumaksu avalikustamine tunduda paljudele isikuvabaduste ahistamisena. Seda ei maksaks siiski nii mustades värvides näha. Kui kolmikliit viib selle uuenduse ellu, näitab see tegelikult riigi suhtumise muutumist oma kodanikesse - tulumaksu avalikustamine põhineb eeldusel, et inimesed on eelkõige ausad. Ja võtkemgi seda kui komplimenti meile, kodanikele.

Hetkel kuum