Inno Tähismaa • 3. mai 2000 kell 16:46

ASi Kalev auditeeritud kahjum vähenes 41%

ASi Kalev auditeeritud majandustulemuste kohaselt vähenes ettevõtte kahjum möödunud aastal võrreldes 1998. aastaga 41%. Kahjum kokku oli 43 miljonit krooni, teatab AS Kalev.

Ettevõtte kahjumi tingis tütar- ja sidusettevõtete kahjum.

AS Kalev juhataja Oliver Kruuda sõnul otsib ettevõte Venemaa ja Ukraina tütar- ning sidusettevõtete loobumise võimalusi ning olemasolevate vahendite suunamist juba edukalt töötavasse ettevõttesse koduturul.

AS Kalev konsolideerimata netokäibeks kujunes 339 miljonit krooni, mis on võrreldes 1998. aastaga vähenenud 19,9%.

Kontserni eelmise aasta netokäibeks kujunes 354 miljonit krooni, mis on võrreldes 1998. aastaga vähenenud 18%. Ettevõtte kogukäibe langus oli seotud eelkõige idasuunaliste eksportturgude langusega, mis sai alguse järsust Vene turu muutusest 1998. aasta suvel.

Ettevõte keskendub Kruuda sõnul 2000. aastal stabiilsele koduturule ja Balti turgudele.

Teise turustusstrateegiana kaardistatakse võimalusi siseneda tulevikus suurema ostujõuga maiustusturgudele erinevalt senisest masstootmisstrateegiast Ida suunas.Sõltumata teatavast kogukäibe langusest ei ole AS Kalev kaotanud oma turuosa Eestis, mis on hetkel üle 45 % Eesti maiustuste turust.

Pigem võib välja tuua muutused tooterühmade struktuuris. Seoses teatava siseturu ostujõu langusega on hakanud rohkem müüma odavamad tootegrupid ? karamellid jne.Vaatamata idaturgude langusest tingitud tootmismahtude langusele saavutas AS Kalev võrreldes eelnenud aastaga rentaabluse kasvu ligi 4%.

Samuti vähenesid haldus- ja turustuskulud, vastavalt 11% ja 25%, mis on seotud esmase kokkuhoiupoliitika rakendamisega vastavalt müügimahtude langusele eksportturgudel.

ASis Kalev on aasta alguses nõukogu poolt loodud arendusnõukogu, mille eesmärgiks on töötada välja vastavalt muutunud majanduskeskkonnale ettevõtte efektiivsusele suunatud arengukava, mille peamiste suundadena võib välja tuua tulemusele orienteeritud juhtimise, marketingile ja kaubamärgile orienteeritud arengu ja ettevõtte valmisoleku integratsiooniks Euroopa Liitu.

Arengukava eesmärgiks on viia AS Kalev stabiilsesse kasumisse, mis tagaks AS Kalev aktsionäridele dividendide maksmise.

Hetkel kuum