Kristel Raesaar • 8. mai 2000 kell 8:15

Kellele peaks alluma finantsjärelvalve?

Kellele peaks alluma panku, kindlustusseltse ja väärtpaberiturgu kontrolliv finantsjärelvalve?

Olen ühemõtteliselt nõus Eesti Panga Nõukogu poolt kinnitatud seisukohaga, et ühendatud järelvalve peaks eksisteerima avalik-õigusliku, st iseseisva institutsioonina.

Otsene sõltumatus nii valitsusest kui keskpangast minimeerib võimalikke vastuolusid üheltpoolt järelvalveliste ülesannete ning teisalt valitsuse poliitiliste ning keskpanga rahapoliitiliste eesmärkide vahel. Et järelvalveliste eesmärkide konflikt võib olla suurim just poliitilisel tasandil, pooldan paremuselt teise variandina ühendatud järelvalve koondumist keskpanga juurde.

Iseseisva järelvalve varianti on viimasel ajal üha tungivamalt soovitanud ka Eesti finantssüsteemi põhjalikult analüüsinud suuremad multinatsionaalsed finantsinstitutsioonid, sh IMF ja Maailmapank. Seda kontseptsiooni on viimasel ajal rakendamas mitmed teisedki riigid; lähemateks näideteks on Läti ja Ungari.

Hetkel kuum