24. mai 2000 kell 22:00

Kas aktsiaseltside registreerimine EVKs on vajalik?

Eesti ettevõtlusmaastik on mõneti kummaline ? meil olemas ühemeheaktsiaseltsid, mida väga paljude riikide seadused keelavad. Minu arvates näiteks ühemehepank on absurdi tipp. Samuti on Eestis ASidena registreeritud kääbusettevõtted, mis euroopalikus mõttes ei kanna ASi mõõtu üldse välja ja mis võiksid olla julgelt osaühingud.

Jäime seisukohale, et piiritleme selgelt kvalitatiivselt ? ASide aktsiad kuuluvad registreerimisele, sest AS on euroopalikus mõttes avalik ettevõte. OÜde osasid registreerida ei ole vaja. Taotlus on tõmmata selge piir ASide ja OÜde vahele. Idee langeb kokku ka sellega, et Eestis peaksid ära kaduma need nn esitajaaktsiad, see aitab saada mingisugust pilti omanikeringi osas.

Kuivõrd kõik aktsiad kuuluvad ühest hetkest registreerimisele, on selle kaudu võimalik vältida mitmesuguseid pseudotehinguid ja omandi määramatust. Maksuametil muutub kontrollimine lihtsamaks. Kogu EVK läheb üle elektroonilisele süsteemile. Tehingud on jälgitavad.

Probleem on turu äärmuslikus segaduses. Iga pisiettevõte on aktsiaselts, samas pole mingit vastutust.

Ma ei saa päris hästi aru, kas äriregister ei ole siis küllalt autoriteetne institutsioon. Kõik äriühingud peavad ju olema kantud äriregistrisse. Äriregister on omakorda kohtu alluvuses. Kas riik ei pea neid enam küllalt usaldusväärseks või milles on probleem?

Mulle tundub küll nii, et see on lihtsalt üks täiendav raha väljapumpamine. Kas selleks on üldse nii põhjendatud vajadust, et see nii peaks olema?Äritehinguid on minu arust võimalik ka teisiti kontrollida, selleks ei pea olema kolmes või neljas erinevas organisatsioonis registreeritud ja arvele võetud. See on tegelikult dubleerimine.

Kui sellele registreerimisele väga tõsist põhjendust ei ole, siis jääb vägisi mulje, et otsitakse viisi, kuidas täiendavalt raha teha.

Ma ei pea vajalikuks aktsiate registreerimist EVKs. Minu arvates on äriregister küllalt soliidne ja autoriteene asutus. Ta peaks oma missiooni ära täitma, milleks siis veel siia uut registreerimist vaja on?

Hetkel kuum