6. juuni 2000 kell 14:03

Tallinna linnavalitsus moodustas põllumajanduskomisjoni

Tänasel linnavalitsuse erakorralisel istungil kinnitati ühe päevakorra punktina Tallinna linna põllumajanduskomisjoni koosseis. Põllumajanduskomisjon moodustati põhjusel, et järgmisel aastal toimub Eestis põllumajandusloendus.

Põllumajanduskomisjoni ülesandeks on kooskõlastada loenduse korraldamise kava, koordineerida ja jälgida loenduse korraldamist ning lahendada loendusega seotud küsimusi.

Tallinna linnavalitsuse pressiesindaja Kaido Padar ei osanud täpselt öelda, mida või keda Tallinnas loendama hakatakse. 'Me siin ka hommikul naersime, et kas nüüd loetakse õunapuud üle,' ütles Padar.

Aprillis vastu võetud põllumajandusloenduse seaduse kohaselt loetakse üle majapidamistes olevad loomad, traktorid, masinad ja seadmed,hoidlad ja loomakasvatushooned, puistute varu jne. Loenduse objektiks on tootmisüksus või kodumajapidamine, milles on vähemalt hektar põllumajandusmaad või metsamaad. Üle loetakse ka majapidamised,kus toodetakse põllumajandussaadusi oma tarbeks

Hetkel kuum