Tiit Elner • 20. juuni 2000 kell 15:28

Eesti Energia tahab miljard krooni kasumit aastas

Eesti Energia soovib senise kahjumi asemele saavutada omakapitali tootluse seitse kuni kaheksa protsenti, teatas ettevõtte finantsdirektor Sandor Liive täna.

Ettevõtte praeguse 15,2 miljardi kroonise omakapitali juures tähendaks selline tootlus miljardit krooni puhaskasumit aastas.

'Pikaajalises perspektiivis on see reaalne,' kommenteeris Eesti Energia müügidirektor Jaanus Arukaevu, 'see on küll selge rahamass, kuid ma ei ole näinud äriettevõtteid, mis toimiks teistmoodi.' Ettevõtte käive oli eelmisel aastal üle nelja miljardi krooni.

Väikeste äriklientide hinda 1.02 krooni/kwh (koos km) nimetas Arukaevu õigeks hinnaks õiges kohas, teatud suurtel äriklientidel seda- või teistpidi paigast ära olevaks ning kodutarbijate 75 senti/kwh (koos km) liiga madalaks.

Pärast uute elektrienergia tariifide kinnitamist energiaturu inspektsiooni poolt toob Eesti Energia turule eri hinnapaketid. Inspektsiooni juht Allan Sepp on nimetanud tõenäolise tähtajana uue aasta 1. jaanuarit.

Eesti Energia müügidirektor Jaanus Arukaevu ütles, et üks eraklientidele mõeldud pakett tuleb kuumaksu ehk võrgutasuga ning selle paketi puhul on energia kilovatt-tunni hind madalam. Teine pakett on ilma kuumaksuta ja kõrgema kilovatt-tunni hinnaga. Tariifide konkreetset suurust Eesti Energia juhid ei avaldanud. Kui energiaturu inspektsioon kinnitab uued hinnad veel juuni jooksul, võib Eesti Energia uued tariifid kehtestada uuest aastast.

Arukaevu väitel on uute tariifide kehtestamise peamine põhjendus ristdoteerimise lõpetamine erinevate tarbijagruppide vahel.

Näiteks maksavad kodutarbijad elektri eest ligikaudu Eesti Energia poolt müüdava elektrienergia keskmist hinda, kuid sarnaste tehniliste võimalustega äriklientide keskmine hind on Eesti Energia keskmisest 30 protsenti kõrgem.

Tariifide muutmise teine oluline eesmärk on Eesti Energia väljatoomine kahjumist, ütles Eesti Energia finantsdirektor Sandor Liive. Märtsis lõppenud majandusaasta auditeerimata kahjumiks teatas ettevõte 247 miljonit krooni.

Kodutarbijate osakaal Eesti Energia kodumaises elektrimüügis on 22 protsenti. Samas ostavad kümmekond suurimat klienti ligikaudu veerandi Eesti Energia poolt Eestis müüdavast elektrist.

Eesti Energia poolt müüdava elektri keskmine hind oli möödunud majandusaastal 57,8 senti kilovatt-tunni kohta, eratarbijad maksid keskmiselt 58,6 senti ning kõige suuremad kliendid keskmiselt 41,8 senti kilovatt-tunni kohta.

Hetkel kuum