Ain Kivisaar • 23. juuli 2000 kell 22:00

Kuidas ostetakse ja müüakse korterit?

Kui korterile on leitud ostja, tuleks müügihinna kokkuleppimise kõrval tähelepanu pöörata ka teistele asjaoludele. Esiteks ? kes maksab vormistamisel notaritasu? Hea tava kohaselt jagatakse see võrdselt ostja ja müüja vahel. Teiseks ? millal saab ostja korteri oma valdusesse? Keskmiseks vabastamisajaks on kujunenud üks kuu, kuid vastastikusel kokkuleppel võib nimetatud aeg olla ka lühem või pikem.

Pärast kokkuleppele jõudmist tuleb korteri omanikul suunduda hooneregistrisse või korteriomandi puhul kinnistusregistrisse. Need asutused väljastavad kümne päeva jooksul omandiõigust tõendava dokumendi. Hooneregister väljastab dokumente ainult omanikule või notariaalselt volitatud isikule. Saadud dokumendiga tuleb ostjal ja müüjal suunduda notari juurde, kus vormistatakse ametlik tehing. Sobiv aeg on vaja kinni panna vähemalt nädal enne tehingut. Hilisemate probleemide vältimiseks peaks müüja enne notari juurde minekut esitama ostjale kviitungi kommunaalteenuste, telefoni-, elektri- ja gaasiarvete tasumise kohta. Samuti on soovitav müüjal end korterist välja kirjutada ning tõend selle kohta enne notari juurde minekut ostjale anda.

Hetkel kuum