18. august 2000 kell 12:28

Optiva Grupi kliendihoiuste kasv aastaga 47%

Grupi poolt kaasatud võõrvahendite maht ulatus esimese poolaasta lõpus 2 995 mln kroonile, vähenedes poolaastaga 218,2 mln krooni ehk 6,9 protsenti.

Klientide deposiitide kogumahuks kujunes grupis juuni lõpus 1 528 mln krooni. Esimese poolaastaga suurenesid need 10,7 mln krooni ehk 0,7 protsenti, aastane juurdekasv oli 488,7 mln krooni ehk 47 protsenti. Kaheteist kuuga on klientide nõudmiseni deposiidid suurenenud 259 mln krooni ehk 36,8 protsenti ja tähtajalised deposiidid 229,6 mln krooni ehk 68,4 protsenti.

Klientide hoiused moodustasid juuni lõpus 59 protsenti intressikandvatest kohustustest, 1999. aasta lõpus oli nende osakaal aga 50,3 protsenti.

Deposiitide kogumahust moodustasid nõudmiseni deposiidid 63 protsenti ja tähtajalised deposiidid 37 protsenti.

Grupi omakapital moodustas esimese poolaasta lõpus 327,1 mln kr. ehk 10 protsenti grupi varadest. Grupi kapitali adekvaatsus oli juuni lõpus 13,16 protsenti (aasta tagasi 11,00 protsenti).

Esimese poolaasta lõpus ulatus likviidsete vahendite maht grupi bilansis 806 mln kroonini, vähenedes 128,4 mln krooni ehk 13,7 protsenti.

Grupi varades vähenesid intressiteenivad varad esimese poolaastaga 85,1 mln krooni ehk 3 protsenti.

Bruto laenuportfell kahanes esimese poolaastaga 19,4 mln krooni ehk 1 protsendi. Grupi neto laenuportfelli maht ulatus juuni lõpus 1 806,5 mln kroonini, võimalike laenukahjumite eraldised moodustasid bruto laenuportfellist 6 protsenti. Neto laenuportfelli osakaal varades oli esimese poolaasta lõpus 55 protsenti.

Hetkel kuum