Kristel Raesaar • 18 september 2000

Riigiasutuste palgakulud suurenevad

Täna valitsuse heakskiitmist ootava riigieelarve projekti kohaselt kasvavad ministeeriumide töötasukulud järgmisel aastal keskmiselt kuus ja maavalitsustel seitse protsenti. Riigi kulud kokku kasvavad samal ajal 2000. aastaga võrreldes 5,5 protsenti.

Kõige järsemat tõusu plaanib kaitseministeerium, kelle eelarveprojekti järgi kasvab töötasukulu tänavusega võrreldes 40 protsendi võrra.

Kasvust enam kui kolmandiku annab plaanitav palgatõus ? kaitseministeerium soovib kõrgemate riigiametnike palku tõsta kümnendiku ja vanemametnike palku 15 protsendi võrra, vastavalt 10 550 ja 6430 kroonini kuus.

?See on pigem sümboolne tõus,? leidis ministeeriumi pressiesindaja Madis Mikko, kelle hinnangul pole näiteks vanemametnike praegune, keskmiselt 5590 krooni suurune palk konkurentsivõimeline. ?Sellega kvaliteetset tööjõudu ei motiveeri,? nentis ta.

Ministeeriumi palgaeelarvet kasvatavad oluliselt ka 17 uut loodavat töökohta.

Kaitseministeerium kavatseb järgmisel aastal tööle võtta kaks nõunikku rahvusvaheliste lepingute menetlemiseks. Juurde tuleb tsiviil-militaarkoostöö osakond ja ühe ametikohaga riigisaladuse kaitse osakond.

Tänavusest kolmandiku võrra rohkem kulutab järgmisel aastal palkadele kultuuriministeerium, kuhu lisandub 51 töötajale veel viis.

Ministeeriumi eelarveosakonna juhataja Linda Sade sõnul näeb eelarve ette ka keskmiselt kümneprotsendilise palgatõusu. ?Meil on väga palju nõunikke, kelle palgatase peaks ikkagi olema vähemalt 6000 krooni,? selgitas ta.

10protsendilise tõusu juures kasvaks kultuuriministeeriumi keskmine palk 8917 kroonini.

Maavalitsustest kasvavad kõige rohkem ? ligi veerandi võrra ? Harju maavalitsuse töötasukulud.

?Erinevalt varasemast hakkab Harju maavalitsus teostama järelevalvet kogu maakonna, ka Tallinna haridusasutuste üle, nii nagu seadus ette näeb,? selgitas Harju maavanem Orm Valtson. Seetõttu kasvab maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna töötajate arv 12 võrra.

Valtsoni sõnul tahaks ta tegelikult ametnike palku oluliselt rohkem tõsta. ?Harju maavalitsuse ametnik saab sama palju palka kui näiteks Hiiu maavalitsuse ametnik, kelle töökoormus on oluliselt väiksem,? põhjendas ta.

Riigieelarve peaks valitsus heaks kiitma täna. Koos eelarvega arutab valitsus ka rahandusministeeriumis eile valminud projekti, mille järgi ministeeriumid peaksid selleks loodud reservist hakkama maksma palgalisa erakordselt head tööd teinud allasutuste ametnikele.

?Reserviga saab ministeerium motiveerida mõnda oma ametkonda ? näiteks rahandusministeerium maksuametit,? rääkis rahandusministeeriumi nõunik Daniel Vaarik.

Vaariku sõnul võidakse kasutada reservi ühekordsete preemiate maksmiseks hästi töötanud allasutuses või mõne allasutuse ametniku palga suurendamiseks.

Hetkel kuum