12. oktoober 2000 kell 13:31

Riigikogu liige süüdistab maksuametit ja nõuab juurdlust

Riigikogu Keskfraktsiooni liige Harri Õunapuu süüdistab rahandusminister Siim Kallasele edastatud arupärimises Valga maksuametit kohtuotsuse mittetäitmises, mille tulemusena esitati Eesti riigi vastu 67 miljoni krooni suurune nõue.

Arupärimine puudutab Transoil Service AS varade arestimist Valga Maakonna Maksuameti poolt 3. märtsil 1998.a. 12. 02. 1999.a. Tartu Ringkonnakohtu otsusega loeti Valga Maksuameti poolt kohaldatud tõkend AS Transoil Service ekspordi- ja imporditehingute ning transiitveo peatamise kohta seadusevastaseks.

Õunapuu juhib tähelepanu asjaolule, et vaatamata sellele, et Riigikohtu loakogu ei andnud Valga Maakonna Maksuameti kassatsioonile menetlusluba, ei täidetud kohtuotsuseid enne, kui AS Transoil Service esitas avalduse kriminaalmenetluse

alustamiseks.

Õunapuu küsib, kas ka teistes maakondades esineb Eesti Vabariigi nimel tehtud kohtuotsuste mittetäitmist maksuameti poolt ning mida on rahandusministeerium võtnud ette olukorra lahendamiseks Valga Maksuametis.

Samuti soovib arupärija teada, kas on algatatud ametkondlik juurdlus selgitamaks välja isikud, kelle süül sai võimalikuks 67 000 000 kroonise nõude esitamine Eesti Vabariigi vastu.

Hetkel kuum