Kristel Raesaar • 16. oktoober 2000 kell 22:00

Eesti Pank vähendab töötajate arvu

Tänavu on Eesti Panga töötajate arv kahanenud ligikaudu kümnendiku võrra ehk 275-lt 251-le.

?Need töökohad on kaotatud. Inimesed on läinud omal soovil, aga ka vastastikusel kokkuleppel,? märkis Kraft.

?Lähiajal hakatakse Eesti Panga struktuuriüksustele pakkuma stiimuleid tööjõukasutuse optimeerimiseks,? rääkis Kraft, kelle sõnul keskpanga töötajate arv tulevikus kindlasti ei suurene. ?Selleks anname neile võimaluse jätta üksuse kasutada osa vabanevate töötajate palgafondist.?

Krafti sõnul tohivad aga osakonnad töökohti vähendada ainult tingimusel, et väiksema arvu töötajatega jõutakse ära teha kogu senine töö. ?Eesti Panga kõik funktsioonid jäävad alles, aga organisatsiooni arendamises lähtutakse vajadusest vähendada kulusid ja tõsta töö tulemuslikkust,? selgitas Kraft.

Keskpank plaanib vähendada juhatuse liikmete arvu praeguselt kaheksalt viiele. Ettepaneku juhatuse liikmete nimetamiseks teeb Kraft Eesti Panga nõukogule 26. oktoobril. Enne seda ei soovinud keskpanga president liikmete kandidaate avalikustada, kuid kinnitas, et väljastpoolt keskpanka uusi liikmeid juurde ei tule.

Uus juhatus peab otsustama, kas ja kuidas vähendada keskpanga struktuuriüksuste arvu.

Eesti Pank hakkab majanduspoliitiliste seisukohtade laiemale avalikkusele tutvustamiseks üllitama senisest rohkem infoväljaandeid ja avab koduleheküljel küsimuste-vastuste rubriigi.

Eesti Pangale saab juba praegu küsimusi esitada interaktiivses suhtlusaknas.

?Näeksime meeleldi, et küsitaks seda, mida ei teata või milles kaheldakse, sest küsimata jätmisel võib mõnel juhul olla kõrge hind Eesti ühiskonnale,? ütles keskpanga president Vahur Kraft.

Praegu regulaarselt avaldatavale rahapoliitilisele ülevaatele ja keskpanga aastaaruandele lisanduvad tulevikus pangajärelevalve aastaraamat ning maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni aastaraamat. Lisaks hakkab keskpank Krafti sõnul välja andma konkreetsele sihtgrupile, näiteks majandusõpetajatele mõeldud teabelehti.

Alates novembrist hakkab Eesti Pank regulaarselt avaldama kvartali majanduskasvu ja tarbijahinnaindeksi kommentaare ning Euroopa Keskpanga intressiotsuste kommentaare. Vajadusel kommenteerib Eesti Pank ka laenuintresside, laenukasvu ja rahapakkumise näitajaid koos nende avalikustamisega iga kuu 17. pangapäeval. Samuti annab keskpank vajaduse korral kommentaare riigieelarve täitmise ja eelarvepoliitika kohta.

Hetkel kuum