Allan Soon • 3. november 2000 kell 12:47

Tallinna linn otsib teenusepakkujat

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ootab pakkumisi koduselavatele vanuritele sooja toidu valmistamise ja kojuveo teenuse ostmiseks 2001. aastal. Pakkumisi võivad esitada kõik vastavat litsentsi ja kehtivat tegevusluba omavad füüsilised ja juriidilised isikud, teatab Raepress.

Pakkumine peab sisaldama: ühe toiduportsjoni hinda koos kojuveoga,

toiduportsjoni suurust, teenuse osutamise mahtu (mitmel päeval nädalas on

võimalik teenust osutada, mitut klienti päevas ollakse suutelised

teenindama), linnaosa või piirkonda, kus soovitakse teenust osutada,

teenusepakkuja kontaktandmeid.

Pakkumises võib olla näidatud ka eeldatav teenusevajaja omaosalus, mis peab

sel juhul olema kajastatud portsjoni hinnas.

Pakkumised saata hiljemalt 1.detsembriks k.a Tallinna Sotsiaal- ja

Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande osakonna aadressil Kaupmehe 4, 10114,

Tallinn, märgusõna 'Soe toit koju'.

Hetkel kuum