8. november 2000 kell 22:00

Kas USA presidendi valimiste tulemus mõjutab Eestit?

Igal juhul mõjutab. Praegu tehakse valik sissepoole orienteeritud ja ekspansionistliku ning globaalse Ühendriigi vahel. Gore esindab majanduskasvule põhineva ühiskonnakorralduse eksporti. Tema võidu korral oleks surve globaalsete kokkulepete sõlmimisele ? infotehnoloogia, tulevikutehnoloogiate osas ? suurem. Bush orienteerub Ühendriikide sisemiste probleemide lahendamisele. Muude maailmaasjadega nad heameelega ei tegeleks. Bushi poliitika on kinnisem ja suletum.

Üks Soome analüütik ütles ilusti, et USA majanduskasv on jätkunud nii pikalt ja oleks ebaloogiline, kui poliitilised otsused mõjutaksid seda samamoodi jätkama. Tõenäoliselt majanduskasv objektiivsetel põhjustel pidurdub. Majanduskasvu aeglustumisel võib sissepoole suunatud poliitika tuua protektsionismi ilminguid. Kui aga USA muutub protektsionistlikumaks, siis on see signaaliks tervele maailmale, et tuleb muutuda protektsionistlikumaks. See oleks Eestile erakordselt halb.

Ideoloogilised erinevused vabariiklaste ja demokraatide välispoliitilistes seisukohtades on sisuliselt olematud ja seetõttu presidendivalmistel väga otsest mõju Eestile ilmselt ei ole. Kaudselt võivad pidurdavat mõju avaldada Bushi võiduga seotud muutused administratsioonis, millega paisatakse segi Eesti poolt sissetöötatud suhtluskanalid ning mistõttu uus administratsioon on algul liialt ametis ülesehitustöödega, et Eestiga seonduvaid miniküsimusi märgata. Ühe persooni mõju ei maksaks poliitikas siiski üle tähtsustada. Gore?i plaanid tunduvad mulle sisu poolest realistlikumad.

Raske öelda. Eesti jaoks on oluline, et saaksime NATOsse ja selles küsimuses sõltub presidendist väga palju. Ma ei usu, et keegi suudaks praegu öelda, kumb kandidaat kiirendaks Eesti NATOsse saamist. Nad lähtuvad mõlemad päevapoliitikast ja seetõttu võib Eesti NATOsse saamine sõltuda sellest, kes on parajasti Venemaa president, mitte sellest, kas USAs on presidendiks Bush või Gore.

Mina oma selgroorefleksiga hääletaksin alati vabariiklaste poolt. Nad on konservatiivsemad ja ma leian, mida kaugemale kommunistidest, seda parem. Võrrelda demokraate näiteks Rootsi parteidega, siis nii parempoolset parteid, nagu on USA demokraadid, Rootsis üldse ei ole. Kui objektiivne olla, siis Clinton ei ole ka midagi halvasti teinud. Ameerika majandusel on hästi läinud. Ameerika roll maailmapoliitikas on Eesti ja Euroopa poolt vaadatuna olnud samuti positiivne. Mulle aga tundub, et USA majanduse arengu osas tähtsustatakse presidendi rolli üle.

Bushi võimalik mõju Eestile sõltub tema meeskonnavalikust

Eestit võib kaudselt mõjutada USA enesekesksus

Dramaatiline võitlus lõpuni

President Bush toetab USA aktsiaturgu

Jahtuv USA majandus vajab ergutavat süsti

Hetkel kuum